Tävlingsinformation

-allt du behöver veta

Nedan hittar du alltifrån tävlingsvillkor till handicapregler, tävlingssponsorer och var du kan lösa in dina presentkort från klubben.

Tävlingsvillkor 2024

Golf spelas enligt gällande Regler för Golfspel, Spel- och tävlingshandboken, klubbens lokala regler samt tävlingsvillkor. Tillfälliga villkor för en enskild tävling finns angivna på tävlingsinbjudan. Därutöver gäller följande villkor för alla tävlingar på klubben om inget annat bestämts för en enskild tävling:

1. Anmälan till tävling
Anmälan till tävling ska göras senast kl. 12.00 två dagar före tävlingen. Anmälan gör du på Min Golf eller till receptionen. Vid överanmälan till en tävling gäller anmälningsordning. Avanmälan efter lottning eller uteblivande, utan giltig anledning, debiteras med gällande startavgift.

2. Startlistor
Startlistor finns på Min Golf och anslagstavlan i receptionen senast kl. 12.00 dagen före tävling.

3. Avgifter
Startavgifter per person och tävling:
Klubbtävling 100 kr
Juniortävling 50 kr
Säsongskort Stigbertils 1 000 kr
Veckokort Golfveckan 400 kr
Greenfeespelare betalar 500 kr i greenfee samt startavgift.

4. Spel
Första start är kl. 08.00. I tävlingar utan juniorklass ska junior under 16 år spela i parti med senior om möjligt. Vid olottade tävlingar krävs att minst 1 spelare i bollen ska vara 16 år eller äldre.

5. Handicap
För att delta i klubbens tävlingar måste spelaren ha registrerat världshandicap.

6. Handicapklasser
Vid klubbens tävlingar gäller följande indelning:
Klass A -13,9
Klass B 14,0-24,9
Klass C 25,0-54,0

7. Tee i klubbtävlingar
Valfri slopad tee gäller. Detta innebär att på Gamla Banan kan herrar välja vit, gul, blå och röd. Damer kan välja gul, blå, röd och orange. På Nya Banan kan herrar välja 61, 57, 54, 50, 46 och damer kan välja 54, 50, 46 och 43.

8. Förfarande vid dåligt väder och avbrott i spelet. Sätt att avbryta och återuppta spelet.
Ett avbrott i spelet på grund av en farlig situation kommer att signaleras med en lång signal. Alla andra avbrott kommer att signaleras med tre signaler (upprepade gånger). I båda fallen kommer återupptagande av spelet att signaleras med två signaler (upprepade gånger). Plikt se regel 5.7b.

Anmärkning: När spelet är stoppat på grund av en farlig situation är samtliga övningsområden också stängda. Återsamlingsplats vid avbrott är restaurangen alternativt kiosken på Gamla respektive Nya Banan.

9. Barntävlingar
Båstad Golfklubb följer RF:s och Svenska Golfförbundets riktlinjer vad gäller tävlingar för barn under 13 år. Barn får gärna tävla men utan fokus på resultat.

10. Golfbil – läkarintyg
Under tävling krävs att tillstånd för att framföra golfbil vid tävling är registrerat i GIT. Det går även bra att uppvisa tillståndet i receptionen före start.

11. Hundar
Hundar får inte medtas vid tävlingsspel.

12. Drogpolicy
Det är inte tillåtet att inta alkohol eller andra droger i samband med tävlingsspel.

13. Särskiljning (Regel 3.3a)
I slagspel med handicap sker särskiljning enligt spelhandicapmetoden. När denna inte ger särskiljning används den matematiska metoden. Ger inte den matematiska metoden särskiljning delas placeringen. I slagspel utan handicap sker särskiljning av vinnaren genom särspel hål för hål. Övriga placeringar sker enligt den matematiska metoden.

14. Scorekortsinlämning (Regel 3.3b) och resultathantering
Om inte annat föreskrivs i villkoren för en tävling används digitalt scorekort. Efter avslutad rond kontrollerar spelaren och markören scoren. Därefter signerar spelaren scoren digitalt och resultatet skickas till GIT Tävling och registreras som signerad. Varken spelare eller markör har nu möjlighet att ändra scoren och scorekortet anses vara inlämnat. Det tryckta scorekortet godkänns i undantagsfall och ska då signeras och lämnas i receptionen efter avslutad rond. Scorekortet är att betrakta som inlämnat när spelaren lämnat receptionen.

15. Prisutdelning
Priser ska hämtas personligen eller av ombud. Priser som inte avhämtas tillfaller i första hand nästa person i prislistan och i andra hand receptionen.

16. Resultat – tävlingen officiellt avslutad
När det slutliga resultatet är officiellt tillkännagivet av tävlingsledningen är tävlingen avslutad.

17. Tävlingsansvariga
Jörgen Kjellgren, Annica Lovén och Fredrik Nicander
Telefon reception 0431-783 70

Spelformer

Nedan förklaras de spelformer som förekommer på tävlingar på Båstad Golfklubb.

POÄNGBOGEY

 • Poängbogey är en spelform där man får poäng för sina prestationer på varje hål. Ju bättre du spelar, desto fler poäng får du! Poängbogey spelas ofta netto, där du får lägga på slag motsvarande ditt handicap enligt banans slopetabell.
 • Poängbogey betraktas som en snäll spelform. Eftersom man aldrig kan få minuspoäng gör det inte så mycket om man har något katastrofhål. Om du går ett hål på ditt handicap får du 2 poäng. Har du ett slag bättre än ditt handicap får du 3 poäng, osv. Har du ett slag för mycket på hålet får du 1 poäng. Har du ännu fler slag får du 0 poäng. Kan du inte få någon poäng så bör du ta upp bollen och gå vidare för att vinna tid. Slutresultatet i poängbogey är summan av poängen på alla hål.
 • Poängbogey är den spelform handicapsystemet bygger på. Om du spelar någon annan spelform, t.ex. slagspel, räknar du om ditt resultat till poängbogey för att se om ronden påverkat ditt handicap.

SLAGTÄVLING

 • Slagtävling är en form av slagspel där bollen spelas tills den är i hål – bollen måste hålas ut. Det gäller att spela det fastställda antalet hål på minst antal slag efter avdrag av spelhandicap, vilket i förekommande fall ska vara med en decimal i t.ex. foursome eller vid spel över 9 hål. Denna spelform är vanlig bland professionella och elitspelare

SLAGGOLF

 • Slaggolf kan sägas vara ett mellanting mellan poängbogey och slagtävling och kan spelas med eller utan handicap. Räkningen sker i antal slag, men där antalet slag per hål är begränsat. Alla spelare får spela maximalt fem slag över par på varje hål. Har spelaren inte hålat ut efter dessa slag plockas bollen upp och resultatet noteras till hålets par plus fem slag. På ett par 3-hål blir t.ex. det maximala antalet slag 8. Spelformen innebär att man måste vara lite mer rädd om slagen än i poängbogey.

MATCHSPEL

 • Till skillnad från slagspel och poängbogey har matchspel mycket mer spänning i sig. Varje hål är en tävling där din motspelare kan vinna, förlora eller dela hålet med dig. När den som vunnit fler hål än vad som återstår att spela är matchen vunnen, vilket oftast innebär att man inte spelar alla 18 hål. Den här varianten går snabbt att spela. Vet du med dig att du inte har en chans att vinna hålet kan du skänka bort det och gå vidare.
 • Matchspel brukar kallas för hjärnornas spel eftersom det hela tiden gäller att anpassa sig till motspelarens slag. Allt kan hända under spelets gång, så ta inte något för givet.

FOURSOME

 • Denna spelform används ofta i internationella lagmatcher, t.ex. Solheim Cup och Ryder Cup. Den bygger på att två spelare bildar ett par och spelar på gemensam boll. Spelarna slår vartannat slag och före spelets start bestämmer de vem som ska slå ut från udda respektive jämna hålnummer.
 • Efter att ha studerat banan ger denna spelfördelning upphov till taktiska diskussioner där t.ex. den spelare som normalt har flest greenträffar på korthålen, väljer ett upplägg som ger flest utslag på just korthålen.

GREENSOME

 • Detta är en variant på foursome med skillnaden att båda spelarna slår ut på varje hål. Därefter väljer man den boll som man ska spela vidare på. Efter detta val slår man sedan vartannat slag precis som i foursome.

SCRAMBLE

 • Scramble är en spelform som kan spelas med två, tre eller fyra spelare i varje lag. Alla i laget slår ut. Under spelet väljer laget ut den bäst placerade bollen och alla slår därefter på varsin boll från denna plats tills bollen slutligen är i hål. En trevlig spelform som ger även de något mindre erfarna spelarna chansen att få vara med om något stort i resultatväg.

TEXAS SCRAMBLE

 • Spelas som scramble men under tävlingsronden skall ett fyrmannalag välja varje spelares utslag minst fyra gånger och ett tremannalag minst fem gånger.

FYRBOLL (BÄSTBOLL)

 • Fyrboll är en spelform som ofta spelas i mästerskapstävlingar för lag. Två spelare bildar lag och spelar mot ett annat lag med två spelare. Alla spelar med varsin boll. Det bästa resultatet på varje hål är lagets resultat på hålet. Fyrboll förekommer i både matchspel, slagspel och poängbogey.

FYRBOLL BÄSTBOLL OCH SÄMSTBOLL

 • I denna spelform spelar man om två poäng per hål och endast som matchspel. Spelas som bästboll med tillägget att även de två övriga (sämsta) bollarna jämförs. Det lag vars bästa boll har bäst resultat vinner en poäng, det lag vars sämsta boll har bäst resultat vinner en poäng.
 • Matchen slutar när endera laget vunnit så många poäng mer än det andra laget än vad som återstår att spela om. Om det ena laget efter 17 spelade hål leder med 3 poäng har de alltså också vunnit matchen.

RUNNING ECLECTIC

 • Running Eclectic är en tävlingsform som innebär att man spelar flera ronder under en längre tidsperiod, där man räknar det bästa resultatet på varje hål under de olika ronderna. Spelformen kombineras ofta med annan tävling, t.ex. återkommande veckotävling med valfri medtävlare och starttid. Den sträcker sig ofta över en hel golfsäsong, vilket innebär att du har många chanser på dig att få bästa resultat på respektive hål. Vinner gör den som har det lägsta totalresultatet.

Presentkort

Klubbens presentkort gäller i följande affärer i Båstad:

Bjäre Bokhandel
Chocolaterian Norrvikens Trädgårdar
Design House Stockholm i Boarp
Golfshopen
Lindquists Herrekipering
Le Beau Visage
Magasinet
Mat & Möten
Tant Grön – Butiken på gården

Du kan även köpa graverade whiskyglas, cognacsglas och vinglas med klubbens emblem. Dessa finns i receptionen.

Tävlingssponsorer 2024

Vi tackar alla våra fantastiska tävlingssponsorer för sponsringen.
Hedra dem genom att närvara på prisutdelningarna!

Båstad Golfshop
Callaway
Chocolaterian Norrvikens Trädgårdar
Design House Stockholm
Eric Miranda
Ernst Interiör
Familjen Hagander
FootJoy
Hotel Skansen
Hovjuvelerare W.A. Bolin
ICA Nära Torekov
Le Visage
Lindquists Herrekipering
Mat & Möten
Newport
Stigbertils Mäklare i Båstad
Tant Grön – butiken på gården
Titleist