Information

– Värt att veta

Gamla Banan är en snabbspelad bana där greener och tees ligger tätt. Bandesignen gör att det kan upplevas som om banan på flera ställen känns trång, varför stycket om Säkerhet nedan är särskilt viktigt.

Nya Banan upplevs som mer öppen, men det finns några halvt blinda utslag som kan påverka säkerheten under spel.

Säkerhet på banorna

Följande regler gäller för spelare och personal på Båstad Golfklubb:

 • Banpersonal har alltid företräde.
 • Banpersonal vinkar, med tydliga tecken, fram spelare då det är klart för spel.
 • Det är spelarens skyldighet att omedelbart kvittera tecknet då han/hon blir framvinkad.
 • Varningslampor har monterats på våra maskiner. När varningslampan är tänd är det absolut förbjudet att slå
 • Provsvinga inte mot banpersonal eller spelare under tiden du väntar på att banan ska bli klar för spel.
 • Slå aldrig om det finns risk för att utsätta någon för fara.
 • Vid blinda hål – förvissa dig om att ingen banarbetare eller spelare befinner sig i bollens landningsområden.
 • Banpersonal har skyldighet att, och ska alltid rapportera incidenter/olyckor.
 • Eventuella incidenter ska anmälas till klubbens reception.
 • Uppträd lugnt, brusa inte upp, tänk på att även du kan ha uppträtt fel.

Åtgärder vid farligt spel

 • Presentera dig med för- och efternamn.
 • Förklara för spelaren att du anser att han/hon inte följt bestämmelserna vad gäller bansäkerheten.
 • Förklara att det är din skyldighet att lämna en anmälan till styrelsen.
 • Ingen längre argumentation ska förekomma på banan.
 • Notera namn och klubbtillhörighet.

Övrigt

 • Vid begränsad sikt (dimma) råder generellt spelförbud, om du inte kan se landningsområdet.

Banarbetare har alltid företräde. Det är absolut förbjudet att slå om maskinen har “saftblandaren” påslagen. Invänta tydligt tecken från banpersonalen innan du slår. Brott mot ovanstående rapporteras och bestraffas och kan leda till avstängning från spel. Om alla som vistas på banan samarbetar, så flyter spelet bättre.

Policy vid dåligt väder

Åska
I händelse av åska på banorna uppmanas spelaren att omedelbart sluta spela alternativt att klubbens personal genom signal meddelar att spelet ska avbrytas. Spelaren ska då gå till närmaste åskskyddade plats och stanna där tills åskan försvunnit. Spelaren kan sedan återvända till sin plats på banan och slutföra sin runda. Åskskyddade platser se nedan.

Om greenfeebetalande gäster bestämmer sig för att självmant avbryta sin runda, i stället för att vänta på att åskan ska upphöra, kommer återbetalning av erlagd greenfee inte att ske. Då starter finns på banorna kommer spelarna på första tee att informeras om de risker som kan finnas aktuell dag. Det är deras eget beslut om de ska spela eller inte.

Om spelaren missar sin starttid på grund av detta, kommer rimliga ansträngningar att göras för att boka om antingen senare samma dag eller följande dag beroende på tillgänglighet. Om en gästs starttid inte kan bokas om, kommer en återbetalning att erbjudas.

I tävling arrangerad av Båstad Golfklubb är det klubbens personal som fattar beslut om att avbryta eller stoppa spelet samt när och hur spelet återupptas.

Åskskyddade platser:
Gamla Banan – Toalett vid hål 1/16, kiosk vid hål 6/8
Nya Banan – Kiosk vid hål 9/10, skärmskydd vid hål 14/15

Dimma
I händelse av dimma är det personalen på anläggningen som tar beslutet att tillåta spel eller inte. Vid pågående spel avbryts detta genom signal och spelaren uppmanas då att omedelbart avbryta spelet och återvända till klubbhusområdet. Då dessa förhållande snabbt kan komma att ändras kommer personalen att fortlöpande informera om när spelet kan komma att återupptas.

Om spelaren bestämmer sig för att inte starta, kommer rimliga ansträngningar att göras för att boka om antingen senare samma dag eller följande dag beroende på tillgänglighet. Om en gästs starttid inte kan bokas om kommer en återbetalning att erbjudas.

I tävling arrangerad av Båstad Golfklubb är det klubbens personal som fattar beslut om att avbryta eller stoppa spelet samt när och hur spelet återupptas.

Frost
Att spela golf på banorna under frostiga förhållanden kan orsaka irreparabla skador på spelytorna vilket därför är strängt förbjudet. Därför kommer banchefen eller annan personal på anläggningen att fördröja spelet tills temperaturen har stigit till en nivå som tillåter en tillfredsställande upptining att äga rum, vilket minskar risken för skador på gräset. Om spelaren missar sin starttid till följd av att banan är stängd på grund av frost, kommer rimliga ansträngningar att göras för att boka om antingen senare samma dag eller följande dag beroende på tillgänglighet. Om en gästs starttid inte kan bokas om kommer en återbetalning att erbjudas.

Vind
Vid kraftig vind, klass 2 varning enligt SMHIs bedömning och personalen på anläggningen rekommenderar spelavbrott eller startförbud gäller om spelaren missar sin starttid på grund av detta kommer rimlig ansträngning göras för att boka senare samma dag. Om en gästs starttid inte kan bokas om kommer återbetalning att erbjudas.

Vett & Etikett

Våra bestämmelser har kommit till för att skapa en god harmoni på Båstad Golfklubb för såväl medlemmar som gäster och personal. Vi hoppas naturligtvis att du vill ta del av dessa enkla men betydelsefulla bestämmelser, vilka vi hoppas kommer att bidra till maximal tillfredsställelse av golfspelet på Båstad Golfklubb.

Spel på banan
Speltempo är viktigt. Rekommenderad rondtid för en fyrboll på Gamla Banan är 4 tim 17 min och på Nya Banan 4 tim 17 min. Den med lägst handicap i spelpartiet ansvarar för att deltagarna iakttar golfvett och att spelet inte onödigt fördröjs.

Tvåbollar har då tidbokning gäller samma rättigheter som de partier som spelar tre eller fyra bollar. Genomsläppning gäller som vanligt vid boll-letning och tomma hål. Ett klubbset/spelare. Två eller flera spelare får ej spela med samma uppsättning klubbor. Gäller ej vid partävling.

Vid gästspel gäller att anmälan ska göras i receptionen. Gällande greenfee ska erläggas före start. Spelare med introduktionskort utställt av SGF, GDF och PGA ska kontakta klubben minst två dagar för spel. Klicka här för mer information. Den som utan erläggande av greenfee spelar på Båstad GK är skyldig att vid tillsägelse omedelbart lämna golfbanan och betala en avgift motsvarande dubbel greenfee. Handicap 54 eller lägre gäller vid gästspel.

Start på Gamla Banans hål 1 ska ske på anvisad tid. Dock måste framförvarande parti minst ha passerat den asfalterade vägen samt inga spelare vistas på 12:e green.
Gamla Banan korsas av vägar på hål; 1, 2, 3, 4, 12 , 13 och 14. All fordonstrafik har företräde. Ansvaret vilar enbart på spelaren och vid incident ska receptionen snarast underrättas.
Spelare på högre hål har alltid företräde. Var uppmärksam på framförvarande parti.
Receptionen har vid hög belastning rätt att sätta samman bollar för att få bättre spelrytm på banan.
Tänk på banans finish -­ lägg tillbaka uppslagen torv på spelfältet (dock ej på tee) och laga nedslagsmärken på greenerna.
Dra inte bagen över tee/foregreen. Bunkerkrattor placeras helt i bunkern i spelriktningen.
Respektera avgränsningarna mot grannar. Leta inte efter bollar bland grödor och sådd åkermark.

Startförbud
När startförbud gäller får du inte påbörja spel på något hål. När startförbud upphör sker all start från hål 1.

Klädsel
Båstad Golfklubb har en modern syn på klädsel. Den ska vara välvårdad vilket till exempel innebär att blåjeans är tillåtna – om de är välvårdade.
Sleeveless är tillåtet – dock ej linne.
Träningsoveraller tillåtes inte då denna klädsel inte anses vara välvårdad.
Korta shorts av idrottstyp är inte tillåtet.
Joggingdress eller gymnastikbyxor tillåtes inte.
Kepsar och alla andra typer av huvudbonader undanbedes inne i reception och klubbhus/restaurang.
Spikskor accepteras på banorna, men dock inte i restaurangens matsal.

Mobiltelefoner
Mobiltelefoner under spel bör endast vara påslagna i undantagsfall, med övriga medspelares godkännande. Under tävling rekommenderar vi att mobiltelefonerna är avstängda eller att påslagna telefoner inte avger ljud. Om mobiltelefon måste användas under pågående tävlingsrond rekommenderar vi att detta görs i första hand vid ev. paus efter 9/10 hål och i andra hand mellan två hål. Samtal till och från mobiltelefon undanbedes i alla klubbhusbyggnader.

Golfbil
Du kan hyra golfbil i receptionen. Personen som kör golfbilen ska vara 18 år och inneha B-körkort. Endast av klubben godkända fordon får användas på banan.

Barn
För barnens egen säkerhet, rekommenderar vi att barn yngre än 8 år alltid har sällskap av förälder eller annan vuxen. Barnvagnar är ej tillåtna på banan.

Hundar
Hund får medtas vid golfspel på båda banorna.
• Hund får ej medtas vid tävling.
• Hund ska alltid hållas i koppel.
• Hundägare förutsätts att hålla god ordning på sin hund och bl.a. plocka upp hundträck när olyckan är framme.
• Hundägare förutsätts visa hänsyn till andra golfspelare och ska lämna dessa företräde.
• Hundägare kan bli nekade att medföra sin hund om de sätts ihop med spelare som inte vill ha hund med sig på banan.
• Klubben äger rätt att stänga av rätten att medföra hund på banan enskilt för den som inte följer denna policy.

Toaletter
Finns vid kiosken efter hål 6 & 8 samt vid hål 16 på Gamla Banan samt vid kiosken efter hål 9 och i knutpunkten mellan hål 6 och hål 13 på Nya Banan.

Spikskor
Vi rekommenderar softspikes, men det är tillåtet att spela i skor med spik.

Kvarglömda effekter
Förvaras i receptionen samt i korgar i sällskapsrummet utanför herrarnas omklädningsrum. Tala med receptionen, som även förvarar upphittade klubbor.

Tack på förhand för din hjälp.

Styrelsen
Båstad Golfklubb

Policy för golfbilar

På Båstad Golfklubb finns tre möjligheter att använda golfbil på banorna, dels genom att hyra en av klubbens bilar, dels genom att själv äga en golfbil och dels som gäst ta med sig en egen golfbil.

För att framföra en av golfklubbens bilar krävs att man erlägger den av klubben fastställda avgiften för detta samt att man skriver under ett hyreskontrakt där det framgår vilka regler som gäller. Den som har ett godkänt läkarintyg erlägger en lägre avgift vid hyra av golfbil, detta gäller såväl medlemmar som gäster.

För att framföra en privatägd golfbil krävs att man har skrivit under ett kontrakt mellan bilägaren och klubben samt att man erlagt den fastställda årliga avgiften för detta.

För att som gäst framföra en privatägd golfbil krävs att man i god tid kontaktar klubben för att få tillstånd samt att man vid ankomst skriver under ett kontrakt mellan bilägaren och klubben av vilket det framgår vilka regler som gäller. Gästen ska också erlägga den av klubben fastställda avgiften.

Klubbens ledning beslutar ensamt om när det är tillåtet att framföra golfbilar på anläggningen.

Styrelsen
Båstad Golfklubb

Elbilsladdning

På vår parkeringsplats finns 18 platser där du kan ladda din elbil.

 • Plats 1-6 har 22 kW stolpe för elbilar.
 • Plats 7-18 har 7 kW stolpe för hybridbilar.

Vi använder oss av ChargeNode. Läs mer nedan.

Så här funkar det:

 • Ladda ner appen första gången du besöker oss.
 • Registrera dig.
 • Skriv in när du ska åka.
 • Ange nuvarande batterinivå.

Om andra bilar ska i väg före dig placeras du i kö. För att utnyttja den tillgängliga effekten maximalt baseras kön först och främst på avresetid och i andra hand batterinivå.