Grönt Kort

– börja spela golf

Grönt Kort är ett bevis på att golfspelaren har uppnått tillräckliga teoretiska och praktiska kunskaper för att kunna spela golf på ett säkert och roligt sätt.

Med tillräckliga teoretiska kunskaper menas att golfspelaren har klarat av ett antal av SGF framtagna kunskapstester i golfvett och golfregler.

Med tillräckliga praktiska kunskaper menas att golfspelaren har klarat spelprovet som består i att spela 9 hål på motsvarande handicap 54 från enligt reglerna i World Handicap System.

En golfspelare som klarat av kraven för tilldelning av Grönt Kort har därigenom erhållit handicap 54,0 eller lägre enligt World Handicap System.

Regler för att ta Grönt Kort är samma över hela Golfsverige. 

Spelare som har klarat teori- och spelprov, enligt det nationella regelverket, har uppfyllt alla krav som får ställas för utfärdandet av Grönt Kort och handicap 54. Endast klubb kan tilldela golfspelaren ett Grönt Kort. Tilldelningen ska göras av golfspelarens utbildningsklubb eller hemmaklubb, eller om sådan klubb saknas, av den klubb på vilken golfspelaren utfört och klarat spelprovet.

Kunskapstester Grönt Kort
Teoriwebben ska innehålla ett antal kunskapstester som golfspelaren ska klara av underhand som spelaren tillgodogör sig materialet. Kunskapstesterna ska vara möjliga att göra om ett obegränsat antal gånger tills golfspelaren noterats för minst 90 procent rätta svar. Resultatet från avklarade och godkända kunskapstester ska registreras i GIT och vara tillgängliga för golfspelaren i Min Golf.

SGF tillhandahåller ett webbaserat teorimaterial som omfattar relevanta ämnen som golfspråket, golfens olika slag, golfvett för säker golf, golfregler (grundläggande nivå), spelformer, tävlingsspel. För tillgång till utbildningsmaterialet krävs att golfspelaren är registrerad i GIT och därmed erhållit ett Golf-ID. Registreringen kan göras antingen av golfspelaren själv i Min Golf eller av klubb i GIT.

Spelprov Grönt Kort
Spelprovet består i att spela nio hål på motsvarande handicap 54,0 eller bättre på en banvärderad golfbana med spel från en godkänd utslagsplats enligt reglerna i WHS. Utbildningsklubben ska (i de flesta fall mot avgift) tillhandahålla golfspelaren möjlighet att spela på en golfbana som är godkänd för registrering av handicappåverkande golfrond (så kallade ”fadderrundor”). Golfspelaren ska registrera resultatet (scorekortet) från det avklarade spelprovet i Min Golf. Scorekortet ska innehålla Golf-ID för markören (som måste ha ett aktivt golf-id och minst 54,0 i hcp).

Anpassning av kunskapstesterna och spelprovet för barn
För barn (till och med det kalenderår barnet fyller 12 år) gäller ett anpassat regelverk för att tilldelas Grönt Kort.

a) ett barnanpassat kunskapstest på Min Golf. Systemet känner av åldern via Golf-ID, så att de automatiskt får upp barnfrågorna.
b) ett spelprov som går ut på att spela nio hål på en så kallad 100-bana (enligt definition i Golfäventyret) på 45 slag eller lägre eller spela 9 hål på en banvärderad bana från 150-metersmarkeringen på par 4 och par 5 och från främre utslagsplatsen på par 3. Alla hål räknas då som par 3 och barnet får tre extraslag per hål och ska klara att få minst 18 poäng.

Mer information
För mer information om Grönt Kort och handicap 54, kontakta våra PGA Profsesionals – Håkan, Stefan och Johan på telefon 0431-783 75.