Tävlingsvillkor 2021

Dessa tävlingsvillkor gäller från den 1 juni 2021 tills annat beslutas av SGF.

Golf spelas enligt gällande Regler för Golfspel, Spel- och tävlingshandboken kapitel 1-3, klubbens lokala regler samt tävlingsvillkor. Tillfälliga villkor för en enskild tävling och startavgiften finns angivna på tävlingsinbjudan. Därutöver gäller följande villkor för alla tävlingar på klubben om inget annat bestämts för en enskild tävling.

1. DEN ENSKILDE IDROTTSUTÖVARENS ANSVAR

Idrottsutövaren bör bedriva idrotts- och fritidsaktiviteter på ett sätt som minimerar risken för smitta:

  • hålla avstånd till varandra
  • inte dela utrustning med varandra
  • när det är möjligt genomföra aktiviteten utomhus
  • undvika gemensamma omklädningsrum
  • resa till och från aktiviteten individuellt
  • utföra aktiviteten i mindre grupper

2. KRAV ATT AVSTÅ DELTAGANDE I TÄVLING

Spelare som inför eller under tävling känner av eller uppvisar symtom på sjukdom är skyldig att omgående avbryta tävlingen och lämna tävlingsbanan.

3. ANMÄLAN TILL TÄVLING

Anmälan till tävling måste göras senast klockan 12.00 två dagar före tävlingen. Anmälan gör du på Min Golf, i golfterminalen eller till receptionen. Vid överanmälan till en tävling gäller anmälningsordning. Avanmälan efter lottning eller uteblivande, utan giltig anledning, debiteras med gällande startavgift.

4. STARTTIDER

Startlistor finns på Min Golf, på Båstad Golfklubbs hemsida samt anslagstavlan i receptionen senast 12.00 dagen före tävling.

5. AVGIFTER

Startavgifter per/person och tävling:

Klubbtävling                                        100 kr
Juniortävling                                       50 kr
Stigbertils, Söndagsmästarna, Damtolvan      80 kr
Säsongskort Stigbertils                                   600 kr
Säsongskort Söndagsmästarna                       420 kr
Säsongskort Damtolvan                      240 kr
Veckokort Golfveckan                         400 kr 

Greenfeespelare betalar 400 kr i greenfee samt startavgift.

6. HANDICAP

För att delta i klubbens tävlingar måste spelaren ha registrerat världshandicap.

7. HANDICAPKLASSER

Vid klubbens tävlingar gäller följande indelning.

Klass A             -13,9
Klass B             14,0-24,9
Klass C             25,0-54,0 

8. TEE VID HANDICAPTÄVLINGAR

Valfri slopad tee gäller. Detta innebär att på Gamla Banan kan herrar välja vit, gul, blå och röd. Damer kan välja gul, blå, röd och orange. På Nya Banan kan herrar välja 61, 57, 54, 50, 46 och damer kan välja 54, 50, 46 och 43.

9. SPEL

Första start är 08.00. I tävlingar utan juniorklass ska junior under 16 år spela i parti med senior om möjligt. Vid olottade tävlingar krävs att minst 1 spelare i bollen ska vara 16 år eller äldre.

10. FÖRFARANDE VID DÅLIGT VÄDER OCH AVBROTT I SPELET. SÄTT ATT AVBRYTA OCH ÅTERUPPTA SPELET. 

Ett avbrott i spelet på grund av en farlig situation kommer att signaleras med en lång signal. Alla andra avbrott kommer att signaleras med tre signaler (upprepade gånger). I båda fallen kommer återupptagande av spelet att signaleras med två signaler (upprepade gånger). Plikt se regel 5.7b.

Anmärkning: När spelet är stoppat på grund av en farlig situation är samtliga övningsområden också stängda. Återsamlingsplats vid avbrott är restaurangen alternativt kioskerna på Gamla respektive Nya Banan.

11. BARNTÄVLINGAR

Båstad Golfklubb följer RF:s och Svenska Golfförbundets riktlinjer vad gäller tävlingar för barn under 13 år. Barn får gärna tävla men utan fokus på resultat.

12. CADDIEFÖRBUD

Caddieförbud gäller på samtliga tävlingar. Ledsagare på paragolftävlingar samt personer som bistår yngre juniorer med tillämpning av Regler för golfspel, att räkna slag och föra scorekort är tillåtna.

13. GOLFBIL - LÄKARINTYG

Under tävling krävs att läkarintyg uppvisas för att få köra golfbil. Detta ska göras i samband med att startavgiften betalas i receptionen.

14. HUNDAR

Hundar får inte medtas vid tävlingsspel.

15. DROGPOLICY

Det är inte tillåtet att inta alkohol i samband med tävlingsspel.

16. SÄRSKILJNING (REGEL 3.3A)

I slagspel med handicap sker särskiljning enligt spelhandicapmetoden och när denna inte ger särskiljning används den matematiska metoden. Ger inte den matematiska metoden särskiljning sker lottning. I slagspel utan handicap sker särskiljning av vinnaren genom särspel hål för hål. Övriga placeringar sker enligt den matematiska metoden

17. SCOREKORTSINLÄMNING (REGEL 3.3B) OCH RESULTATHANTERING 

Om inte annat föreskrivs i villkoren för en tävling ska scorekortet lämnas i receptionen. Scoren läses upp för tävlingsledningen som registrerar scoren direkt. Därefter godkänner spelare och markören scoren muntligt. Scorekortet är att betrakta som inlämnat när spelaren lämnat receptionen. Det är tillåtet, men inget krav, att byta scorekort med varandra.

18. PRISUTDELNING

Priser ska hämtas personligen eller av ombud. Ombudet ska vara föranmält till tävlingsledningen. Ombud som inte är anmälda godtas inte vid prisutdelningen. Priser som inte avhämtas tillfaller i första hand nästa person i prislistan och i andra hand receptionen.

Information angående prisutdelning meddelas i samband med publicering av startlistan med hänsyn tagen till rekommendationer från SGF och Folkhälsomyndigheten.

19. RESULTAT - TÄVLINGEN OFFICELLT AVSLUTAD

När det slutliga resultatet är officiellt tillkännagivet av tävlingsledningen är tävlingen avslutad.

20. TÄVLINGSANSVARIGA

Jörgen Kjellgren, Annica Lovén och Fredrik Nicander

Telefon reception, 0431-783 70
Telefon tävlingsledning, 0431-783 71

Tillfälliga tävlingsbestämmelser från 2020-07-01

Med anledning av Svenska Golfförbundets beslut om att ge klubbarna möjlighet att återuppta tävlingsverksamheten från 1 juli 2020 har följande beslut tagits gällande tävlingsbestämmelser på Båstad Golfklubb tills vidare:

Dessa bestämmelser kan komma att ändras med kort varsel helt beroende på vad mydigheterna, RF och SGF beslut framgent.

1. Anmälan
Anmälan till tävling görs senast kl. 12.00 två dagar före tävlingen, om inget annat anges. Anmälan och betalning sker endast på www.mingolf.se. Avanamälan efter lottning eller uteblivande, utan giltig anledning, debiteras med gällande startavgift.

2. Lottning
Rak start från hål 1 gäller vid samtliga tävlingar.
Önskemål om tidig eller sen start är möjlig.
Kansliet kommer inte lotta om eller flytta spelare på grund av att spelaren känner sig osäker på att spela med någon man inte känner. Känner ni er osäker på att spela med någon okänd rekommenderar vi att inte anmäla sig till tävling.

3. Startlistor
Startlistor anslås senast kl. 12.00 dagen före tävling och endast digitalt på www.mingolf.se, www.bgk.se samt via e-postutskick till deltagare.

4. Incheckning till tävling
Incheckning sker i möjligaste mån utomhus där spelaren erhåller scorekort och tillfälliga lokala regler. Det går även att få sitt scorekort digitalt.

5. Under spelet
Flaggstången ska sitta kvar i hålet.
Hålad boll bör plockas upp med handske på.
Lägesförbättring i bunker är tillåtet. En klubblängd ej närmare hål.
Undvik större samlingar vid kioskerna.

6. Resultathantering
Spelaren för sin egen score.
Spelaren läser upp sin score för tävlingsledningen som registrerar scoren direkt. Därefter godkänner markören scoren muntligt.
Resultat publiceras på mingolf.se, bgk.se samt skickas på e-post till deltagarna.

7. Prisutdelning
Det kommer inte hållas någon fysisk prisutdelning.
Resultatlista skickas till deltagarna och de som har placerat sig på prisplats kan hämta upp sitt pris i kansliet/hos sponsorn tidigast dagen efter genomförd tävling.