Tävlingsvillkor 2020

Golf spelas enligt gällande Regler för Golfspel, Spel- och tävlingshandboken kapitel 1-3, klubbens lokala regler samt tävlingsvillkor. Tillfälliga villkor för en enskild tävling och start-avgiften finns angivna på tävlingsinbjudan. Därutöver gäller följande villkor för alla tävlingar på klubben om inget annat bestämts för en enskild tävling.

1. Avgifter
Startavgifter per/person och tävling om inget annat anges:
Klubbtävling 100 kr
Juniortävling 50 kr
Stigbertils 80 kr
Säsongskort Stigbertils 900 kr
Veckokort Golfveckan 400 kr

Greenfeespelare betalar 400 kr i greenfee samt startavgift om inget annat anges.

2. Handicap
För att delta i klubbens tävlingar måste spelaren ha registrerat världshandicap.

3. Handicapklasser
Vid klubbens tävlingar gäller följande indelning om inget annat anges:
Klass A +4-13,9
Klass B 14,0-24,9
Klass C 25,0-54,0

4. Tee i klubbtävlingar
Om inget annat anges gäller valfri slopad tee. Detta innebär att på Gamla Banan kan herrar välja vit, gul, blå och röd. Damer kan välja gul, blå, röd och orange. På Nya Banan kan herrar välja 61, 57, 54, 50, 46 och damer kan välja 54, 50, 46 och 43.

5. Spel
Start är 08.00 om inget annat anges. I tävlingar utan juniorklass ska junior under 16 år spela i parti med senior om möjligt. Vid olottade tävlingar krävs att minst 1 spelare i bollen ska vara
16 år eller äldre.

6. Förfarande vid dåligt väder och avbrott i spelet. Sätt att avbryta och återuppta spelet.
Ett avbrott i spelet på grund av en farlig situation kommer att signaleras med en lång signal. Alla andra avbrott kommer att signaleras med tre signaler (upprepade gånger). I båda fallen kommer återupptagande av spelet att signaleras med två signaler (upprepade gånger). Plikt se regel 5.7b.
Anmärkning: När spelet är stoppat på grund av en farlig situation är samtliga övningsområden också stängda. Återsamlingsplats vid avbrott är restaurangen alternativt kioskerna på Gamla respektive Nya Banan.

7. Barntävlingar
Båstad Golfklubb följer RF:s och Svenska Golfförbundets riktlinjer vad gäller tävlingar för barn under 13 år. Barn får gärna tävla men utan fokus på resultat.

8. Golfbil – läkarintyg
Under tävling krävs att läkarintyg uppvisas för att få köra golfbil. Detta ska göras i samband med att startavgiften betalas i receptionen.

9. Hundar
Hundar får inte medtas vid tävlingsspel.

10. Drogpolicy
Det är inte tillåtet att inta alkohol i samband med tävlingsspel.

11. Särskiljning (Regel 3.3a)
I slagspel med handicap sker särskiljning enligt spelhandicap-metoden och när denna inte ger särskiljning används den matematiska metoden. Ger inte den matematiska metoden särskiljning sker lottning. I slagspel utan handicap sker särskiljning av vinnaren genom särspel hål för hål. Övriga placeringar sker enligt den matematiska metoden.

12. Resultat – tävlingen officiellt avslutad
När det slutliga resultatet är officiellt tillkännagivet av tävlingsledningen är tävlingen avslutad.

13. Tävlingsansvariga
Jörgen Kjellgren, Annica Lovén och Fredrik Nicander
Telefon reception 0431-783 70
Telefon tävlingsledning 0431-783 71

Tillfälliga tävlingsbestämmelser från 2020-07-01

Med anledning av Svenska Golfförbundets beslut om att ge klubbarna möjlighet att återuppta tävlingsverksamheten från 1 juli 2020 har följande beslut tagits gällande tävlingsbestämmelser på Båstad Golfklubb tills vidare:

Dessa bestämmelser kan komma att ändras med kort varsel helt beroende på vad mydigheterna, RF och SGF beslut framgent.

1. Anmälan
Anmälan till tävling görs senast kl. 12.00 två dagar före tävlingen, om inget annat anges. Anmälan och betalning sker endast på www.mingolf.se. Avanamälan efter lottning eller uteblivande, utan giltig anledning, debiteras med gällande startavgift.

2. Lottning
Rak start från hål 1 gäller vid samtliga tävlingar.
Önskemål om tidig eller sen start är möjlig.
Kansliet kommer inte lotta om eller flytta spelare på grund av att spelaren känner sig osäker på att spela med någon man inte känner. Känner ni er osäker på att spela med någon okänd rekommenderar vi att inte anmäla sig till tävling.

3. Startlistor
Startlistor anslås senast kl. 12.00 dagen före tävling och endast digitalt på www.mingolf.se, www.bgk.se samt via e-postutskick till deltagare.

4. Incheckning till tävling
Incheckning sker i möjligaste mån utomhus där spelaren erhåller scorekort och tillfälliga lokala regler. Det går även att få sitt scorekort digitalt.

5. Under spelet
Flaggstången ska sitta kvar i hålet.
Hålad boll bör plockas upp med handske på.
Lägesförbättring i bunker är tillåtet. En klubblängd ej närmare hål.
Undvik större samlingar vid kioskerna.

6. Resultathantering
Spelaren för sin egen score.
Spelaren läser upp sin score för tävlingsledningen som registrerar scoren direkt. Därefter godkänner markören scoren muntligt.
Resultat publiceras på mingolf.se, bgk.se samt skickas på e-post till deltagarna.

7. Prisutdelning
Det kommer inte hållas någon fysisk prisutdelning.
Resultatlista skickas till deltagarna och de som har placerat sig på prisplats kan hämta upp sitt pris i kansliet/hos sponsorn tidigast dagen efter genomförd tävling.