Boarps Kvarn

"Vid artonde hålet på Boarps golfbana (Båstad), nära "Ågegården" i Båstad kommun, står Boarps kvarn som ett inspirerande blickfång. Den är en av de större stubbamöllorna, byggd i ektimmer med sex gånger sju alnar (3,5 x 4,2 m) i fyrkant och vingar med en längd av 31 alnar (18,4 m).

Möllan har under sin livstid fått se en hel del av Skåne, eftersom den har flyttats tre gånger. Sina barndoms trakter har den i Tranekärr nummer 1, Vasabäcks gård, på sluttningen mot Skälderviken i Jonstorps socken - nära Tranekärrs mölla, som fortfarande finns kvar. Den byggdes där år 1767 åt lantmätare Daniel Björkegren. En mansålder senare, år 1855, flyttades den till Saxtorp. Där ska den ha drivits tillsammans med en vattenkvarn.

Möllan hade efter det länge varit ur bruk, när ingenjör Ludvig Nobel år 1932 gav Nils Tellström (f. 1880) i Döshult uppdraget att flytta den till nuvarande plats där den åtnjuter mångas beundran."

Utdrag ur boken "Skånska möllor"