Säkerhet på banorna

Följande regler gäller för spelare och personal på Båstad Golfklubb:

(Dessa regler gäller alla golfklubbar i Skåne och Blekinge)

 • banpersonal har alltid företräde
 • banpersonal vinkar, med tydliga tecken, fram spelare då det är klart för spel.
 • det är spelarens skyldighet att omedelbart kvittera tecknet då han/hon blir framvinkad.
 • varningslampor har monterats på våra maskiner. När varningslampan är tänd är det absolut förbjudet att slå
 • provsvinga inte mot banpersonal eller spelare under tiden du väntar på att banan ska bli klar för spel.
 • slå aldrig om det finns risk för att utsätta någon för fara.
 • vid blinda hål - förvissa dig om att ingen banarbetare eller spelare befinner sig i bollens landningsområden.
 • banpersonal har skyldighet att, och ska alltid rapportera incidenter/olyckor.
 • eventuella incidenter ska anmälas till klubbens reception.
 • uppträd lugnt, brusa inte upp, tänk på att även du kan ha uppträtt fel.

Åtgärder vid farligt spel

 • presentera dig med för- och efternamn.
 • förklara för spelaren att du anser att han/hon inte följt bestämmelserna vad gäller bansäkerheten.
 • förklara att det är din skyldighet att lämna en anmälan till styrelsen.
 • ingen längre argumentation ska förekomma på banan.
 • notera namn och klubbtillhörighet.

Övrigt

 • Vid begränsad sikt (dimma) råder generellt spelförbud, om du inte kan se landningsområdet.

Banarbetare har alltid företräde.
Det är absolut förbjudet att slå om maskinen har "saftblandaren" påslagen.
Invänta tydligt tecken från banpersonalen innan du slår.
Brott mot ovanstående rapporteras och bestraffas och kan leda till avstängning från spel.

OM ALLA SOM VISTAS PÅ BANAN SAMARBETAR, SÅ FLYTER SPELET BÄTTRE.