Policy för golfbilar på Båstad Golfklubb

På Båstad Golfklubb finns det tre möjligheter att framföra golfbil på banorna, dels genom att hyra en av klubbens bilar, dels genom att själv äga en golfbil och som gäst ta med sig en egen golfbil. 

För att framföra en av golfklubbens bilar krävs att man erlägger den av klubben fastställda avgiften för detta samt att man skriver under ett hyreskontrakt där det framgår vilka regler som gäller.

Den som har ett godkänt läkarintyg erlägger en lägre avgift vid hyra av golfbil, detta gäller såväl medlemmar som gäster.

För att framföra en privatägd golfbil krävs att man har skrivit under ett kontrakt mellan bilägaren och klubben samt att man erlagt den fastställda årliga avgiften för detta.

För att som gäst framföra en privatägd golfbil krävs att man i god tid kontaktar klubben för att få tillstånd samt att man vid ankomst skriver under ett kontrakt mellan bilägaren och klubben av vilket det framgår vilka regler som gäller. Gästen ska också erlägga den av klubben fastställda avgiften.

Klubbens ledning beslutar ensamt om när det är tillåtet att framföra golfbilar på anläggningen.

Styrelsen i Båstad Golfklubb