Tävlingsbestämmelser

  • Äkta Makar 120+ är öppen för par som är gifta eller har samma folkbokföringsadress.
  • Maximal gemensam handicap är 34,0.
  • Båda spelare i paret måste vara födda 1959 eller tidigare.
  • Spelformen är foursome slagtävling scratch i en klass över 36 hål (18 +18) utan cut.
  • Max antalet deltagande i tävlingen är 144 par.
  • Vid behov av golfbil krävs speciellt tillstånd från Svenska Golfförbundet. Kontakta klubben för bokning samt mer information.

Tävlingsvillkor SM ÄM 120+
https://golf.se/globalassets/tavling/masterskap/tavlingsvillkor-sm-akta-makar-sambor-120.pdf

Tävlingsmanual SM 2019
https://golf.se/globalassets/tavling/manual-sm-veckan.pdf

För att få använda transportmedel (golfbil) på SM-veckan måste man ha tillstånd.
https://golf.se/globalassets/tavling/transportmedel---tillstand.pdf