Uthyrning av spelrätt

Här kan du läsa om policy för uthyrning och hyra av spelrätt samt se listan över de som är intresserade av att hyra ut/hyra spelrätt.

Uthyrning av spelrätt

 • Om hyrestagare inte finns till spelrätten kan denna sättas upp för uthyrning på klubbens hemsida.
 • Medlem kan hyra ut sin spelrätt under maximalt 2 på varandra följande år. Om så skett kan endast styrelsen bevilja möjligheten att hyra ut spelrätten ytterligare ett år. Om styrelsen inte beviljar denna möjlighet måste medlemmen vänta i minst 1 år innan uthyrning kan ske igen.
 • Uthyraren har skyldighet att informera hyrestagaren om vilken typ av spelrätt som är knuten till hans/hennes medlemskap.
 • När hyrestagare hittats och pris är överenskommet fylls blankett om upplåtelse av spelrätt i och inlämnas i original till klubbens kansli. Därefter registreras uthyraren som passiv medlem utan spelrätt under kalenderåret. Priset får inte överstiga aktuell årsavgift + administrativ avgift.
 • Faktura på administrativ avgift tillsänds uthyraren.
 • Om uthyraren innehar ett så kallat medlemskap med begränsad spelrätt och hyrestagaren önskar ha en fullvärdig spelrätt kan detta lösas genom att kansliet skickar en faktura på återstoden av årsavgiften till hyrestagaren.

Hyra av spelrätt

 • Om uthyrare till spelrätten inte finns kan intressenten begära att publicera sina kontaktuppgifter på klubbens hemsida.
 • Om intressenten redan har hyrt spelrätt i 2 på varandra följande år kan han/hon inte hyra en ny spelrätt förrän om 2 år.
 • När överenskommelse av uthyrning skett ska en blankett fyllas i och inlämnas i original till klubbens kansli. Därefter registreras hyrestagaren med spelrätt under nuvarande kalenderår.
 • Om spelrätten är knuten till ett medlemskap med begränsad spelrätt kan hyrestagaren erbjudas möjligheten att få full spelrätt genom att hyrestagaren faktureras en halv årsavgift.
 • Hyrestagaren måste vara aktiv medlem i klubb ansluten till Svenska Golfförbundet eller liknande internationell klubb och kan inte ha Båstad GK som hemmaklubb.
 • Hyrestagaren kan inte vidareupplåta sin spelrätt.
 • Hyrestagaren hyr endast spelrätt och ska inte ses som medlem i Båstad Golfklubb. Han/hon har samma rättigheter som medlem vad avser spel och bokningsregler och har möjlighet att utnyttja utbyesgreenfee på våra grannklubbar samt rätt att ta med gäster som får gästrabatt.
 • Hyrestagaren är skyldig att följa klubbens stadgar och de beslut som fattas av klubbens organ. Han/hon har inte rätt att delta vid klubbens årsmöte och äger inte heller rätt att delta i tävlingar som endast är öppna för aktiva medlemmar. samt vid seriespel.

På uthyrningssidan tas kontaktuppgifterna bort två år efter publiceringsdatum. Ny registrering krävs för att återinföras på listan.

 

ÖNSKAR HYRA UT

     
NAMN TELEFON E-POST PUBLICERAD
John Myhrman 0701-50 68 85 olof.myhrman@gmail.com 2022-06-22
Malin Lindholm +33 (0)7 60 53 51 45  malinslindholm@gmail.com 2022-06-17
Charlotte Aurelius 0705-10 19 56 nilsaurelius@gmail.com 2022-06-09
Håkan Blomqvist   0763-46 07 75 hakan.blomqvist@ogonspecialisterna.com 2022-05-16


ÖNSKAR HYRA

     
NAMN TELEFON E-POST PUBLICERAD
Maria Agrell 0707-27 20 80 maria@agrell.com 2022-04-25
Anna-Lena Wigton 0734-28 25 15 alwigton@gmail.com 2022-04-13
Patrik Wigton 0709-23 00 53 patrik@brandcap.se 2022-04-13
Gunilla Margareta Lagerqvist 0730-61 44 61 gunillalagerqvist54@gmail.com 2022-03-24
Per Lindström 0707-79 18 49 perlindstrom83@gmail.com 2022-02-07
Erik Asklund 070-92 03 374 e_asken@hotmail.com 2021-10-24
Marie Ingelsson 070-35 35 742 maries.stol@icloud.com 2021-10-18
Peter Gerhartz 0708-77 00 75 gerhartz.peter@gmail.com 2021-01-13
Gabriella Nilsson 0739-17 17 00 mnadress@hotmail.com 2020-12-07
Ann-Sophie Hesser 070-219 22 96 ann-sophie@apriorilaw.se 2020-07-15
Alvaro Canepa Rodriguez 0703-72 72 83 alvaro.rodriguez@se.gt.com 2020-06-30

 

För att anmäla ditt intresse att hyra eller hyra ut, fyll i formuläret nedan eller kontakta receptionen på 0431-783 70.
Genom att fylla i nedanstående formulär godkänner du att ditt namn och kontaktuppgifter publiceras på hemsidan.