Bli medlem

Vill du bli medlem i Båstad Golfklubb?

Seniormedlemmar äger en aktie, vilken säljs av utträdande medlem till marknadspris.

Läs mer om vår Policy för aktieköp och försäljning här.

Medlemskapstyp Spelrätt Årsavgift 2021 Inträdesavgift 2021 Aktie
Senior med fullvärdig spelrätt Full spelrätt hela året 7450 kr 7450 kr JA
Senior med begränsad spelrätt Begränsad spelrätt* 3725 kr   JA
Passiv medlem Ingen spelrätt 800 kr   NEJ
Senior 22-26 år Full spelrätt hela året 4800 kr 4800 kr EJ KRAV
Junior 18-21 år Full spelrätt hela året 2400 kr   NEJ
Junior 10-17 år Full spelrätt hela året 2100 kr   NEJ
Junior 0-9 år Full spelrätt hela året 1400 kr   NEJ


* Max 100 personer. Ingen spelrätt 15/6-19/8. Spel är dock tillåtet under undantagna tider mot erläggande av greenfee. Övrig tid på året, full spelrätt. Ny medlem har alltid full spelrätt första året. Önskar han/hon sedan byta kategori, kontaktas receptionen.

Förändring av medlemskapstyp

Medlemskapsförändringar (byte av medlemskategori och utträde för juniorer) ska göras senast 1 december 2020 inför säsongen 2021. Efter detta datum accepteras inga förändringar av medlemskategori.

För senior med aktie som önskar utträda ur klubben eller ansöka om passivt medlemskap hänvisar vi till Policy aktie köp och sälj.
Årsfakturan (medlemsavgift och spelrättsavgift) skickas ut från klubben i början av januari med 30 dagars betaldatum.