Aktier köp och sälj

Här kan du läsa om policyn för köp och sälj av aktier samt se köp och säljlistan.

Försäljning av aktie

 • Om köpare inte finns till aktien sätts denna upp till försäljning. Ägare av aktien ska godkänna publicering av kontaktuppgifter på klubbens hemsida.
 • Om aktieägaren hyr ut sin spelrätt kan denna inte säljas under innevarande kalenderår och kan inte heller få sina kontaktuppgifter publicerade på köp/sälj sidan på klubbens hemsida.
 • Då aktie sålts ska avräkningsnota fyllas i och inlämnas i original till klubbens kansli.
 • Begäran om utträde ur Båstad Golfklubb. Utträdet görs genom ifyllande av utträdesblankett och medlemmen betraktas som omedelbart utträdd vid inlämnandet av denna blankett.
 • Likvid för aktien ska överföras från köpare till säljare direkt. I undantagsfall kan klubben bistå som mellanhand för denna överföring.
 • Om årsavgift erlagts av aktieägaren återbetalas denna med 100 % till och med 30/6 och med 50 % till och med 31/8, därefter återbetalas ingen årsavgift.

Köp av aktie

 • Om säljare till aktie i Båstad GK inte finns kan intressenten begära att publicera sina kontaktuppgifter på klubbens hemsida.
 • Då aktie köpts ska avräkningsnota fyllas i och inlämnas i original till klubbens kansli.
 • Ansökan om medlemskap görs till klubbens kansli via blankett.
 • Då likvid för aktien erlagts och bekräftats av säljaren läggs den nya aktieägaren upp som medlem i Båstad Golfklubb med full spelrätt.
 • Inträdesavgift motsvarande 100% av nuvarande årsavgift faktureras tillsammans med medlems- och spelrättsavgift.

Aktielista köp och sälj

Nedan finns lista på både säljare och köpare.
Vid frågor, kontakta medlemsansvarig Annica Lovén på annica@bgk.se eller 0431-783 70.

På köp och säljsidan tas kontaktuppgifterna bort två år efter publiceringsdatum.
Ny registrering krävs för att återinföras på listan.

SÄLJARE

     
NAMN TELEFON E-POST PUBLICERAD
André Petersson 0701-59 19 67 andrepetersson20@gmail.com 2020-06-30
Lisbeth Melander 0707-91 67 49 melanderlisbeth@gmail.com 2020-06-25
Simon Nilsson 0722-20 12 43 simonjnilsson@msn.com 2020-06-25
Gertrud Hermelin 0708-84 12 42 gertrud@hermelins.se 2020-06-19
Lasse Dunér 0705-48 25 51 lasseduner41@gmail.com 2020-06-17
Lena Sundlöf 0761-38 26 39 lena.sundlof@gmail.com 2020-06-17
Staffan Sundlöf 0703-61 00 52 staffan.sundlof@gmail.com 2020-06-17
Mildred Utagawa 0702-89 27 67 mildred.utagawa@bjarenet.com 2020-06-15
Robin Nilsson 0706-30 66 17 robinsson_16@hotmail.com 2020-06-13
Sofia Thulin 0734-18 71 97 sofia@thulin.org 2020-06-11
Sophia Dalesten 0709-96 62 32 sophia@dalesten.se 2020-06-05
Eric Olsson 0705-46 52 05 eric.o88@hotmail.com 2020-06-05

KÖPARE

     
NAMN TELEFON E-POST PUBLICERAD
Ola Ferm 0705-43 93 93 ola.ferm@ferms.org 2020-06-18
Bengt Lindell 0767-62 11 57 b.lindell21@gmail.com 2020-06-01
Magnus Larsson 0728-19 84 50 magnus.larsson@filanordic.com 2020-05-27
Charlotte Krigström 0708-32 40 40 charlotte@bilbo.se 2020-05-23
Jan Karlin 0706-49 17 15 jan.karlin@yahoo.se 2020-05-23
LG Gustafsson 0706-69 97 33 elge.gustafsson@gmail.com 2020-05-22
Rikard Hjelm 0733-55 61 11 rikard.hjelm@nordkap.se 2020-05-19
Anders Rydstern 0708-44 30 22 anders.rydstern@newsec.se 2020-05-18
Tommy Wahlberg 0709-85 30 62 tommywahlberg71@gmail.com 2020-04-06
Mikael Johansson 0708-13 21 59 emmet.johansson@telia.com 2020-01-07
Jörgen Moschini +15132836372 Moschinij@hotmail.com 2019-06-18

 

För att anmäla ditt intresse att köpa eller sälja aktie, fyll i formuläret nedan eller kontakta receptionen på 0431-783 70.
Genom att fylla i nedanstående formulär godkänner du att ditt namn och kontaktuppgifter publiceras på hemsidan.