Aktier köp och sälj

Här kan du läsa om policyn för köp och sälj av aktier samt se köp och säljlistan.

Försäljning av aktie

 • Om köpare inte finns till aktien sätts denna upp till försäljning. Ägare av aktien ska godkänna publicering av kontaktuppgifter på klubbens hemsida.
 • Om aktieägaren hyr ut sin spelrätt kan denna inte säljas under innevarande kalenderår och kan inte heller få sina kontaktuppgifter publicerade på köp/sälj sidan på klubbens hemsida.
 • Då aktie sålts ska avräkningsnota fyllas i och inlämnas i original till klubbens kansli.
 • Begäran om utträde ur Båstad Golfklubb. Utträdet görs genom ifyllande av utträdesblankett och medlemmen betraktas som omedelbart utträdd vid inlämnandet av denna blankett.
 • Likvid för aktien ska överföras från köpare till säljare direkt. I undantagsfall kan klubben bistå som mellanhand för denna överföring.
 • Om årsavgift erlagts av aktieägaren återbetalas denna med 100 % till och med 30/6 och med 50 % till och med 31/8, därefter återbetalas ingen årsavgift.

Köp av aktie

 • Om säljare till aktie i Båstad GK inte finns kan intressenten begära att publicera sina kontaktuppgifter på klubbens hemsida.
 • Då aktie köpts ska avräkningsnota fyllas i och inlämnas i original till klubbens kansli.
 • Ansökan om medlemskap görs till klubbens kansli via blankett.
 • Då likvid för aktien erlagts och bekräftats av säljaren läggs den nya aktieägaren upp som medlem i Båstad Golfklubb med full spelrätt.
 • Inträdesavgift motsvarande 100% av nuvarande årsavgift faktureras tillsammans med medlems- och spelrättsavgift.

Aktielista köp och sälj

Nedan finns lista på både säljare och köpare.
Vid frågor, kontakta medlemsansvarig Annica Lovén på annica@bgk.se eller 0431-783 70.

På köp och säljsidan tas kontaktuppgifterna bort två år efter publiceringsdatum.
Ny registrering krävs för att återinföras på listan.

SÄLJARE

     
NAMN TELEFON E-POST PUBLICERAD
Anne-Marie Liberg 0706-61 88 48 annemarie.liberg@gmail.com 2021-07-28
Sven Hult, kontakt kansliet 0431-783 70 kansli@bgk.se 2021-07-25
Katarina Rosberg 0709-18 25 72 ina.rosberg@gmail.com 2021-07-25
Per Gustavsson 0704-82 20 27 pellena6@gmail.com 2021-07-23
Christina Friberg 0706-91 32 34 fribergpo@gmail.com 2021-07-22 
Per-Olov Friberg 0703-47 22 61 fribergpo@gmail.com 2021-07-22
Axel Zachrisson 0733-50 75 84 axel_z@live.se 2021-07-22

KÖPARE

     
NAMN TELEFON E-POST PUBLICERAD
Stefan Persson 0708-24 55 10 perssonsror@gmail.com 2021-07-23
Nils De Jurquet de la salle 0707-72 83 88 nils@whellnessretreat.se 2021-07-01
Johan Brummer 0725-05 22 64 jobru68@hotmail.com 2021-06-13
Felix Reich 0707-86 76 36 karlfelixreich@gmail.com 2021-04-27
Solveig Lager 0705-52 96 80 Solveiglager@hotmail.com 2021-04-07
Gunnar Janson 0702-21 88 73 gunnar.d.janson@gmail.com 2021-03-27
Ludvig Hägg 0703-93 83 86 ludvighagg5@gmail.com 2021-03-27
Peter Ingman 0705-29 41 79 peter.ingman@2bpublished.com 2021-03-23
Peter Falck 0762-00 25 37 mrfalck@gmail.com 2021-03-18
Jens Mildner 0703-20 82 00 mildner@telia.com 2021-03-15
Tobias Olsson 0709-15 43 14 tobiasolsson@me.com 2021-03-02
Marcus Gårdö 0708-26 37 43 marcus@adaysmarch.com 2021-02-22
Daniel Bergquist 0730-39 05 75 daniel@wajjo.se 2021-02-08
Robert Dackeskog 0701-48 76 13 robdac@hotmail.se 2021-01-22
Lena Törnros 0702-47 99 09 tornroslena@gmail.com 2021-01-22
Mats Kankainen 0709-62 13 16 matskankainen@outlook.com 2021-01-22
Lars Cederqvist 0703-20 04 89 larssac@gmail.com 2021-01-13
Gabriela Nilsson 0739-17 17 00 mnadress@hotmail.com 2020-12-07
Peter Widén 0706-63 64 60 peter@galleribla.se 2020-12-02
Lena Lyckenvid 0706-88 34 28 lena@aprimavista.se 2020-12-02
Patrik Haugen 0702-86 80 79 patrik.haugen@dell.com 2020-10-20
Mikael Bergman 0730-69 91 00 mikael@bergman.cc 2020-10-14
Måns Christensen 0705-23 68 65 mans.christensen@svenskakyrkan.se 2020-09-21
Stefan Ritzman 0733-88 06 10 stefan.ritzman@gmail.com 2020-09-20
Claes Lindoff 0706-70 37 30 Claes.lindoff@gmail.com 2020-09-01
Viveca Lindoff 0705-13 68 10 Viveca.lindoff@gmail.com 2020-09-01
Magnus Larsson 0728-19 84 50 magnus.larsson@filanordic.com 2020-05-27
Charlotte Krigström 0708-32 40 40 charlotte@bilbo.se 2020-05-23
Jan Karlin 0706-49 17 15 jan.karlin@yahoo.se 2020-05-23
Rikard Hjelm 0733-55 61 11 rikard.hjelm@nordkap.se 2020-05-19
Mikael Johansson 0708-13 21 59 emmet.johansson@telia.com 2020-01-07

 

För att anmäla ditt intresse att köpa eller sälja aktie, fyll i formuläret nedan eller kontakta receptionen på 0431-783 70.
Genom att fylla i nedanstående formulär godkänner du att ditt namn och kontaktuppgifter publiceras på hemsidan.