Bli medlem

Vill du bli medlem i Båstad Golfklubb?

Seniormedlemmar äger en aktie, vilken säljs av utträdande medlem till marknadspris.

Läs mer om vår Policy för aktieköp och försäljning här.

Medlemskapstyp Spelrätt Årsavgift 2022 Inträdesavgift 2022 Aktie
Senior med fullvärdig spelrätt Full spelrätt hela året 8000 kr 8000 kr JA
Senior med begränsad spelrätt Begränsad spelrätt* 4000 kr   JA
Passiv medlem Ingen spelrätt 800 kr   NEJ
Senior 22-26 år Full spelrätt hela året 5000 kr 5000 kr EJ KRAV
Junior 18-21 år Full spelrätt hela året 2600 kr   NEJ
Junior 10-17 år Full spelrätt hela året 2300 kr   NEJ
Junior 0-9 år Full spelrätt hela året 1600 kr   NEJ


* Max 100 personer. Ingen spelrätt 15/6-19/8. Spel är dock tillåtet under undantagna tider mot erläggande av greenfee. Övrig tid på året, full spelrätt. Ny medlem har alltid full spelrätt första året. Önskar han/hon sedan byta kategori, kontaktas receptionen.

Förändring av medlemskapstyp

Medlemskapsförändringar (byte av medlemskategori och utträde för juniorer) ska göras senast 1 december 2021 inför säsongen 2022. Efter detta datum accepteras inga förändringar av medlemskategori.

För senior med aktie som önskar utträda ur klubben eller ansöka om passivt medlemskap hänvisar vi till Policy aktie köp och sälj.
Årsfakturan (medlemsavgift och spelrättsavgift) skickas ut från klubben i början av januari med 30 dagars betaldatum.