Tävlingsbestämmelser 2018

ANMÄLNINGAR
Anmälan sker:
via golfterminalen i receptionen.
på ”Min Golf” (svenskgolf.se).
till receptionen över disk eller via telefon.

Anmälan till samtliga tävlingar kan ske tidigast 15 februari, om inget annat anges.
Anmälningstiden utgår alltid 12.00 två dagar före tävlingsdag, om inget annat anges.
Efteranmälan godtas i mån av plats.
Startlistor finns under ”Min Golf” på svenskgolf.se, på Båstad Golfklubbs hemsida samt på anslagstavlan i receptionen senast 12.00 dagen före tävling.

AVGIFTER
Startavgifter per/person och tävling om inget annat anges:
Klubbtävling 100 kr
Juniortävling 50 kr
Damtävling 60 kr
Stigbertils 16 omg. 80 kr, Säsongskort 900 kr
Söndagsmästarna 14 omg. 100 kr, Säsongskort 900 kr
Golfveckan 6 tävlingar 100 kr, Veckokort 450 kr

Greenfeespelare betalar 300 kr i greenfee samt startavgift om inget annat anges.

GOLFBIL - LÄKARINTYG
Under tävling krävs att läkarintyg uppvisas för att få köra golfbil. Detta ska göras i samband med att startavgiften betalas i receptionen.
HANDICAP
Det är spelarens skyldighet att aktuellt exakt hcp finns registrerat i Svenska Golfförbundets gemensamma databas. Du kan ändra ditt aktuella hcp med hjälp av terminalen i receptionen eller på svenskgolf.se. (Vid deltagande i tävling uppdateras ditt hcp automatiskt). För att ta emot pris i våra tävlingar krävs att man har EGA:s Exakt Tävlingshandicap, ETH (gäller samtliga tävlingar, även matchspel).

BARNTÄVLINGAR
Båstad Golfklubb följer RF:s och Svenska Golfförbundets riktlinjer vad gäller tävlingar för barn under 13 år. Barn får gärna tävla men utan fokus på resultat, vilket innebär att det inte kommer förekomma resultatlistor för denna ålderskategori.

PRISER
Priser ska hämtas personligen eller av ombud. Ombudet ska vara föranmält till tävlingsledningen. Ombud som inte är anmälda godtas inte vid prisutdelningen. Priser som inte avhämtas tillfaller i första hand nästa man/kvinna i prislistan och i andra hand receptionen.

REGLER
SGF:s ”Regler för Golfspel 2016-” och Båstad GK:s lokala regler gäller vid tävling. Ev. tillfälliga lokala regler delas ut på tävlingsdagen.

SPEL
Start är 08.00 om inget annat anges.
I tävlingar utan juniorklass ska junior under 16 år spela i parti med senior om möjligt. Vid olottade tävlingar krävs att minst 1 spelare i bollen ska vara 16 år eller äldre. Handicapgräns är 36,0 om inget annat anges.

Maxantalet startande vid kanonstart är:
Singeltävling 96 spelare
Greensome, Foursome 81 par
Fyrboll, 2-mannalag Scramble 64 par
Vid fler deltagare än ovan angivna max gäller löpande start.

Klassindelning om inget annat anges är:
A 0-11,4
B 11,5-18,4
C 18,5-36,0
D 37-54 när sådan finns.

TEE
Om inget annat anges gäller valfri slopad tee. Detta innebär att på Gamla Banan kan herrar välja vit, gul, blå och röd. Damer kan välja gul, blå, röd och orange. På Nya Banan kan herrar välja 61, 57, 54, 50, 46 och damer kan välja 54, 50, 46 och 43.

UTEBLIVEN START
Vid uteblivande från tävling debiteras dubbel startavgift om inte giltigt skäl finns, såsom sjukdom/skada. Sjukdom/skada ska rapporteras till tävlingsledningen på telefon 0431-783 71 senast 1 timme före start.

ÖVRIGT
GB= Gamla Banan
NB= Nya Banan

Vid tävlingar öppnar restaurang och golfshop senast 30 minuter före första start.
Det är inte tillåtet att inta alkohol i samband med tävlingsspel.

Hundar får inte medtas vid tävlingsspel.

Ansvariga för tävlingsverksamheten förbehåller sig rätten att ändra i tävlingsprogrammet samt att begränsa antalet startande i en tävling.

TÄVLINGSANSVARIGA
Jörgen Kjellgren, Annica Lovén och Fredrik Nicander
Telefon reception 0431-783 70
Telefon tävlingsledning 0431-783 71