Enkät Tävlingsverksamhet 2020

Tävlingsverksamheten på Båstad Golfklubb är en viktigt del av klubben. Cirka 70 tävlingar har genomförts 2019, varav 28 singeltävlingar utan restriktioner. Under året har det genomförts en stor medlemsenkät men tyvärr finns inte den viktiga tävlingsverksamheten med. Vi behöver få input från er medlemmar om vad ni tycker om det utbud som idag finns, därför hoppas vi att ni tar er tid att fylla i nedanstående enkät. Svaren från enkäten kommer stå till grund för utvecklingen av nästa års tävlingsprogram på klubben. Tack på förhand!