Tävlingsvillkor 2019

Golf spelas enligt gällande Regler för Golfspel, Spel- och tävlingshandboken kapitel 1-3, klubbens lokala regler samt tävlingsvillkor.

Tillfälliga villkor för en enskild tävling och startavgiften finns angivna på tävlingsinbjudan. Därutöver gäller följande villkor för alla tävlingar på klubben om inget annat bestämts för en enskild tävling.

1. Registrerade ronder i GIT
För att få delta i klubbens tävlingar måste spelarna ha EGA Tävlingshandicap eller EGA Handicap. För att få pris i klubbens tävlingar måste spelaren ha EGA Tävlingshandicap.

2. Anmälan till tävling
Anmälan till tävling måste göras senast klockan 12.00 två dagar före tävlingen, om inget annat anges. Anmälan görs på svenskgolf.se, golfterminalen eller till receptionen. Vid överanmälan till en tävling gäller anmälningsordning. Avanmälan efter lottning eller uteblivande, utan giltig anledning, debiteras med gällande startavgift.

3. Startlistor
Startlistor finns på svenskgolf.se, på Båstad Golfklubbs hemsida samt på anslagstavlan i receptionen senast 12.00 dagen före tävling.

4. Avgifter
Startavgifter per/person och tävling om inget annat anges:
Klubbtävling 100 kr
Juniortävling 50 kr
Stigbertils, Söndagsmästarna, damtävling 80 kr
Säsongskort Stigbertils 900 kr
Säsongskort Söndagsmästarna 650 kr
Veckokort Golfveckan 400 kr

Greenfeegäster betalar 300 kr i greenfee samt startavgift om inget annat anges.

5. Handicapklasser
Vid klubbens tävlingar gäller följande indelning om inget annat anges:
Klass A 0-11,4
Klass B 11,5-18,4
Klass C 18,5-36,0

6. Tee i klubbtävlingar
Om inget anges gäller valfri slopad tee. Detta innebär att på Gamla Banan kan herrar välja vit, gul, blå och röd. Damer kan välja gul, blå, röd och orange. På Nya Banan kan herrar välja 61, 57, 54, 54, 50, 46 och damer kan välja 54, 50, 46 och 43.

7. Spel
Start är 08.00 om inget annat anges. I tävlingar utan juniorklass ska junior under 16 år spela i parti med senior om möjligt. Vid olottade tävlingar krävs att minst 1 spelare i bollen ska vara 16 år eller äldre.

Handicapgräns är 36,0 om inget annat anges.
Maxantalet vid kanonstart är:
Singeltävling 96 spelare
Greensome, foursome 81 par
Fyrboll, 2-mannlag scramble 64 par
Vid fler deltagare än ovan angivna max gäller löpande start.

8. Förfarandet vid dåligt väder och avbrott i spelet
a) Sätt att avbryta och återuppta spelet
1. Ett avbrott i spelet på grund av en farlig situation kommer att signaleras med en lång signal. Alla andra avbrott kommer att signaleras med tre signaler (upprepade gånger). I båda fallen kommer återupptagande av spelet att signaleras med två signaler (upprepade gånger). Plikt se Regel 5.7b.
Anmärkning: När spelet är stoppat på grund av en farlig situation är alla övningsområden också stängda.

9. Barntävlingar
Båstad Golfklubb följer RF:s och Svenska Golfförbundets riktlinjer vad gäller tävlingar för barn under 13 år. Barn får gärna tävla men utan fokus på resultat.

10. Golfbil – läkarintyg
Under tävling krävs att läkarintyg uppvisas för att få köra golfbil. Detta ska göras i samband med att startavgiften betalas i receptionen.

11. Hundar
Hundar får inte medtas vid tävlingsspel.

12. Drogpolicy
Det är inte tillåtet att inta alkohol i samband med tävlingsspel.

13. Särskiljning (Regel 3.3a)
I slagspel med handicap sker särskiljning enligt spelhandicapsmetoden och när denna inte ger särskiljning används den matematiska metoden. Ger inte den matematiska metoden särskiljning sker lottning. I slagspel utan handicap sker särskiljning av vinnare genom särspel hål för hål. Övriga placeringar sker enligt den matematiska metoden.

14. Scorekortsinlämning (Regel 3.3b)
Om inte annat föreskrivs i villkor för en tävling ska scorekortet lämnas i receptionen. Scorekortet är inlämnat när spelaren har lämnat receptionen med båda fötterna.

15. Prisutdelning
Priser ska hämtas personligen eller av ombud. Ombudet ska vara föranmält till tävlingsledningen. Ombud som inte är anmälda godtas inte vid prisutdelningen. Priser som inte avhämtas tillfaller i första hand nästa man/kvinna i prislistan och i andra hand receptionen.

16. Resultat – tävlingen officiellt avslutad
När det slutliga resultatet är officiellt tillkännagivet av tävlingsledningen är tävlingen avslutad.

17. Tävlingsansvariga
Jörgen Kjellgren, Annica Lovén och Fredrik Nicander.
Telefon reception 0431-783 70
Telefon tävlingsledning 0431-783 71