EGA Tävlingshandicap

Spelare som registrerat minst fyra (4) handicapronder under innevarande år erhåller Tävlingshandicap innevarande år och nästkommande år. En exakt handicap som underhållits på basis av tre (3) eller färre handicapronder under föregående kalenderår anses vara baserad på otillräcklig aktuell information. Eftersom dess tillförlitlighet därmed inte kan bestyrkas anges handicapen som EGA Exakt Handicap. För spelare som redovisar tre eller färre handicapronder föregående år räcker det att registrera fyra nya handicapronder innevarande år för att återfå Tävlingshandicap.

Spelare i handicapgrupp 1 får tillgodoräkna sig upp till fyra sällskapsronder för att skaffa sig Tävlingshandicap. Ronderna påverkar handicapen men måste registreras av hemmaklubben.

TÄVLING
Båstad GK har valt att kräva att Tävlingshandicap är en förutsättning för att ta emot priser i en tävling.
Alla får delta i alla tävlingar (gäller ej matchtävlingar), men endast de med Tävlingshandicap tas med i resultatlistan.  
I par- eller lagtävling krävs det att alla spelare i paret/laget har Tävlingshandicap.