Styrelsen 2019

På årsmötet 20 april valdes ny ordförande i Båstad Golfklubb - Sven-Erik Milton som tidigare suttit i styrelsen under 7 år.

Omvaldes gjorde Cecilia Florén och Claes Paulsson. Nyval av Mikael Eriksson och Stefan Östlund.

Efter årsmötet avtackades ordförande Mia Reich Sjögren samt ledamot Anders Haldin.

2019 års valberedning utgörs av ordförande Fredrik Liedholm samt ledamöterna Fredrik Nyquist, Eva Örth, Lena Harrison och Erik Tiblom.

Kommentarer