Beslut från Juridiska Nämnden

Sedan i somras har det funnits överklaganden av besluten från det extra årsmötet 27/7, ordinarie årsmöte 28/4 och det konstituerande mötet. Dessa har tills nu handlagts och prövats av SGF:s Juridiska nämnd som nu har meddelat sitt beslut vilket innebär att inte något av de framställda yrkandena bifölls.

Fullständigt beslut publiceras på Svenska Golfförbundet inom kort. För att läsa detta se: https://golf.se/klubb-och-anlaggning/bestraffningsarenden/ under Klubbärenden.

Kommentarer