Damverksamhetens flickjuniorstipendium

Flickjuniorstipendiet är av Damkommittén instiftat och tilldelas enskild flickjunior eller flicklag som framgångsrikt utvecklat sin golf och påvisat idrotts- och tävlingsresultat utöver det vanliga. Stipendiet instiftades 2005.

Stipendiet har tidigare tilldelats
2010 Louise Tessmar
2009 Båstads flicklag
2008 Alicia Rempler
2007 Lina Nilsson Balfe
2006 Josefin Hellström
2005 Damlaget

Statuter
Flickjuniorstipendiet är av Damkommittén instiftat och tilldelas enskild flickjunior eller flicklag som framgångsrikt utvecklat sin golf och påvisat idrotts- och tävlingsresultat utöver det vanliga. Stipendiet instiftades 2005.