Klubbverksamhet

Här hittar du dels information om vår gedigna tävlingsverksamhet samt även information om klubbens sektioner.

Våra sektioner är navet i stora delar av klubbens idrottsliga verksamhet.
För att en golfklubb skall kunna fungera krävs många ideellt arbetande personer som ställer upp, Båstad Golfklubb är inget undantag.

Klubben är ju ingen annan än medlemmarna själva, alltså är det ren överlevnadsinstinkt att ställa upp för sig själv och sina medmänniskor.

Vi har valt att organisera oss i fyra sektioner och vilka dessa är och vad de jobbar med framgår under deras respektive sida. Se sidonavigeringen till höger. Sektionerna jobbar utifrån den av årsmötet fastställda verksamhetsplanen och den fastlagda visionen.