Juniortrappan

- En utvecklingsstege på Båstad Golfklubb.

Syftet med Juniortrappan är att inspirera, motivera och följa juniorens utveckling. Trappan består av 6 nivåer. I små steg närmar sig junioren handicap 54 och så småningom vandrar han/hon vidare ner i handicapsystemet. Första nivån börjar på Teknikbanan på övningsområdet, därefter sker spel från 50 meter på Gamla/Nya Banan, 100 meter osv tills junioren är redo att spela full längd.

Vi har kombinerat grundtanken som finns i Svenska Golfförbundets golfäventyr med våra egna tankar kring barn och golf och skapat en Juniortrappa.Vi plockade fram olika nivåer (6 stycken) och gav dessa olika färger. Varje nivå har ett häfte med uppgifter som ska utföras. Förälder kan vara markör till uppgifterna, men signering och godkännande sker av ledare (Pro Håkan Svensson eller personal i receptionen). När kortet är helt ifyllt lämnas det in till receptionen där ny färgbricka och nytt häfte hämtas ut.

De olika uppgifterna i häftena varierar och följs alltid av en regeldel.

Utslag: Avståndet som krävs på nivån går inte mäta exakt och är därför godtyckligt.

Chip/Putt: Avstånden mäts ut med hjälp av måttband/måttpinne och peggar som finns i materialboxen som står vid elskåpet vid övningsområdet. Kom ihåg att lägga tillbaka det du lånat efter dig.

Banan: Markör i form av medspelare eller förälder krävs. Finns ingen ledare med i bollen kan scorekort lämnas in till receptionen för signering.

Regler: Junioren ska känna till de termer som uppges i häftet för respektive nivå. På nivå 1-4 diskuteras sedan termerna muntligt med ledare. På nivå 5 ska ett regelprov fyllas i som kan hämtas ut i receptionen

Nivå 1

Följande övningar ska genomföras för att gå vidare till nivå 2 i Juniortrappan:

Utslag

Slå 5 bollar på Driving Rangen där minst 2 av dessa går 50 meter eller längre.

Chip
Chippa 5 bollar från 10 meter där minst 2 stannar inom 3 meter från hålet.

Putt
Putta 5 bollar från 1,2 meter där minst 2 går i hål.
Putta 5 bollar. En från respektive 2, 4, 6, 8, 10 meter där minst 2 stannar inom 1,2 meter från hålet.

Teknikbanan
Spela 3 rundor på Teknikbanan (6 hål).

Regler - känna till följande termer:
Säkerhet
Banvård
Tempo
Kul

Nivå 2

Följande övningar ska genomföras för att gå vidare till nivå 3 i Juniortrappan:

Utslag
Slå 5 bollar på Driving Rangen där minst 3 av dessa går 50 meter eller längre.

Chip
Chippa 5 bollar från 10 meter där minst 3 stannar inom 3 meter från hålet.

Putt
Putta 5 bollar från 1,2 meter där minst 3 går i hål.
Putta 5 bollar. En från respektive 2, 4, 6, 8, 10 meter där minst 3 stannar inom 1,2 meter från hålet.

Gamla/Nya Banan
Spela 3 hål från 50 meter på max 18 slag.

Regler - känna till följande termer:
Out of Bounds
Räkna själv
Golfens språk
Tempo

Nivå 3

Följande övningar ska genomföras för att gå vidare till nivå 4 i Juniortrappan:

Utslag
Slå 5 bollar på Driving Rangen där minst 3 av dessa går 75 meter eller längre.

Chip
Chippa 5 bollar från 15 meter där minst 3 stannar inom 3 meter från hålet.

Putt
Putta 5 bollar från 1,5 meter där minst 3 går i hål.
Putta 5 bollar. En från respektive 3, 6, 9, 12, 15 meter där minst 3 stannar inom 1,2 meter´från hålet.

Pitch
Slå 5 bollar över en bunker där minst 3 av dessa stannar på green.

Gamla/Nya Banan
Spela 3 hål från 100 meter på max 18 slag.

Regler - känna till följande termer:
Ospelbar boll
Dropp
Golfens språk
Tempo

Nivå 4

Följande övningar ska genomföras för att gå vidare till nivå 5 i Juniortrappan:

Utslag
Slå 5 bollar på Driving Rangen där minst 3 av dessa går 100 meter eller längre.

Chip
Chippa 5 bollar från 20 meter där minst 3 stannar inom 3 meter från hålet.

Putt
Putta 5 bollar från 2 meter där minst 3 går i hål.
Putta 5 bollar. En från respektive 4, 7, 10, 13, 16 meter där minst 3 hamnar inom 1,2 meter från hålet.

Gamla/Nya Banan
Spela 6 hål från 150 meter på max 36 slag.

Regler - känna till följande termer:
Pliktområde
Bunker
Mark under arbete
Tillverkade föremål

Nivå 5

Följande övningar ska genomföras för att gå vidare till nivå 6 i Juniortrappan och få Handicap 54:

Gamla/Nya Banan
Spela 9 hål, valfri slopad tee på hcp 54 (se antal erhållna slag i slopetabell), få minst 18 poäng.

Regler
Regelprov finns på hemsidan att fylla i eller att hämta ut i receptionen.

Scorekortet samt ifyllt regelprov ska lämnas in till receptionen.

Nivå 6

Följande övningar ska ha genomförts för att klara av Juniortrappan och få sista brickan:

Gamla/Nya Banan
Spela 2 x 12 hål, valfri slopad tee (se antal erhållna slag i slopetabell).
Spela 2 x 15 hål, valfri tee (se antal erhållna slag i slopetabell).
Spela 2 x 18 hål, valfri tee (se antal erhållna slag i slopetabell).