Årets Rookie

Kriterier för att bli Årets Rookie på Båstad GK:

Har gjort en betydande hcp-sänkning.
Har visat stort intresse och engagemang i sin träning.
Har varit en god kamrat.
Har accepterat deltagande vid laguttagning.
Har varit aktiv tävlingsspelare på sin nivå.

Årets Rookie 2019 har tilldelats Ludvig Carlsson

Motivering:
Ludvig har under året tränat flitigt och visat modet att börja tävla.
Hans frekventa spel har resulterat i en handicapsänkning från 54 till 28,2.