Organisation

Båstad Golfklubb är en ideell förening som bedriver idrottslig verksamhet.

Av ekonomiska och praktiska skäl ägs, förvaltas och drivs golfanläggningen av bolaget Båstad Golfklubb Fastighets AB, som ägs av Båstad Golfklubb och dess medlemmar.

Styrelsen i Båstad Golfklubb Fastighets AB väljs på årsstämman. Då Båstad Golfklubb äger aktier i Båstad Golfklubb Fastighets AB skall årsmötet årligen utse bolagsstämmoombudsman. Förutom aktieägande medlemmar företräder det av årsmötet valde stämmoombudsmannen Båstad Golfklubbs ägda aktier och för i denna egenskap klubbens talan i enlighet med beslut på årsmöte.

Styrelsen i Båstad Golfklubb och Båstad GK Fastighets AB skall vara identisk och ha samma ordförande.

Klubbchefen i Båstad Golfklubb och VD i Båstad GK Fastighets AB skall vara samma person.