Miljö- & Drogpolicy

Miljövision

Båstad Golfklubb vill visa att en golfanläggning till alla delar har sin naturliga plats i ett ekologiskt samhälle.

Miljöpolicy

  • Att i samspel med våra medlemmar, gäster, anställda och entreprenörer genom ett system för miljö- och kvalitetssäkring, aktivt verka och ta ansvar för vår del i arbetet med att ge golfbanorna naturlig plats i ett ekologiskt samhälle.
  • Att i hela vår verksamhet, genom tydliga mål och ständiga förbättringar professionellt verka för en ekologiskt uthållig verksamhet.
  • Att genom produktval, samverkan och dialog med konsumenter, kommuner, miljögrupper, forskningsorgan, m.fl. verka för en bättre miljö.
  • Att genom kompetensutveckling, ansvarsfördelning och dialog, integrera miljöfrågorna som en viktig del i det dagliga arbetet för medlemmar, gäster, anställda och entreprenörer.
  • Att genom återkommande miljörevisioner mäta och öppet redovisa miljötillståndet i Båstad Golfklubb mot bakgrund av gällande lagstiftning och vår miljöpolicy.
  • Att genom framsynta investeringar tidigt satsa på miljöförbättrande åtgärder och därigenom förhindra snabba och påtvingade förändringar orsakade av nya lagkrav och påtryckningar från samhället.

Drogpolicy