Regler vid träning

Regler för juniorer som tränar aktivt för pro på Båstad Golfklubb:

1. Med aktiv träning menas att du är placerad i en utvald schemalagd träningsgrupp och har upprätta egna målformuleringar.
2. Du ansvara själv för att öka ditt golfkunnande genom aktiv träning på egen hand i samråd med pro.
3. Du ska delta i minst 75 % av de schemalagda träningarna.
4. Du ska alltid meddela till PRO eller klubbens reception om du inte kan närvara vid schemalagd träning.
5. Du som tillfrågas om att delta i träningsläger, representationslag etc. ska medverka om inte särskilda skäl att avstå föreligger.
6. Du ska ha som mål att delta i öppna tävlingar och då i första hand sådana som överensstämmer med innevarande handicap.
7. Du som har ett handicap som ger möjlighet till spel på de officiella tourerna ska ha som mål att alltid delta. Du bör ha deltagit i minst hälften av tävlingarna när säsongen är slut för att anses aktiv.
8. Du ska alltid i lagsammanhang spela i den klubbdress som överenskommits med lagledaren inför en tävling.
9. Du som ev. har hamnat i konflikt med medspelare, klubbmedlemmar, administrativ personal etc. ska omgående meddela PRO eller lagledare om händelsen.
10. Dåligt uppförande medför en tillsägning. Vid upprepning kan uteslutning från aktiv träning bli aktuell.