Träning

Båstad Golfklubb är en idrottsverksamhet som består av tävlingsmoment för såväl seniorer som juniorer samt träning i olika former. Förutom tävlingar och seriespel inom olika kategorier och seriesystem bedriver klubben en aktiv tävlingsverksamhet för medlemmar och gäster på anläggningen. Ungdomarnas träningsverksamhet leds av instruktörer. Förutom ovan nämda idrottsverksamhet har klubben andra kommittéer och verksamheter vilka bidrar till att skapa en bra atmosfär och en trygg tillvaro för samtliga medlemmar i föreningen. När det gäller verksamheten för ungdomar försöker föreningen skapa en gemenskap och trygghet både vid besök på klubben och på träningarna. Det ska också vara en social plats att lära sig respektera varandra och skapa nya bekantskaper för att kunna umgås utanför golfen på andra platser.

Vår Ass. Pro Johan Hellberg kommer i år ha huvudansvaret för juniorverksamheten. 

I Juniorkommitténs vision kan man bland annat läsa: ”Golf på Båstad Golfklubb ska vara kul och glädjefyllt, med spel och tävlande under kamratliga former”. Mottot är att man ska kunna kombinera skola, träning och tävlande tillsammans så att man utvecklas i symbios på samtliga ställen.