Juniorstipendium

Statuter för Båstad Golfklubbs Juniorstipendium

Stipendiet instiftades år 2003. Syftet är att belöna den eller de juniorer som under det innevarande året utmärkt sig på ett positivt sätt och lyft fram Båstad Golfklubbs namn i golfsverige.

  • Stipendiet kan tilldelas junior vilken fyller max 21 år under året och är fullvärdig medlem i Båstad Golfklubb och representerar klubben.
  • Den eller de som erhåller stipendiet skall under året ha utmärkt sig genom att ha utfört en bra idrottslig prestation samt att vederbörande skall vara en god representant för klubben och en omtyckt kamrat.
  • Styrelsen utser efter samråd med klubbchef och tränare vem eller vilka som skall erhålla stipendiet.
  • Stipendiet kan endast erhållas en gång.
  • Stipendiet som utdelas är 10 000: - och skall i huvudsak användas till fortsatt utveckling av stipendiatens golfspel. Ex. som hjälp till träningsläger m.m.