Vision

Båstad Golfklubbs juniorverksamhet ska vara den mest attraktiva på Bjäre med omnejd. All träningsverksamhet ska utföras av utbildade PGA-instruktörer. För oss går kvalité före kvantitet. Junior- och Elitkommittén ska generera såväl bredd- som spetsverksamhet. Golf på Båstad Golfklubb ska vara kul och glädjefyllt, med spel och tävlande under kamratliga former.

Namn Roll Kontakt
Håkan Svensson

Head Pro

hakan.svensson@pgasweden.golf
0708-58 41 59
Johan Hellberg

Tränare
Operativt ansvarig för Juniorsektionen

johan@bgk.se
0738-15 99 50
Anders Magnusson

Ledamot

anders@golfbrands.se
0708-71 44 00
Johan Friman Ledamot friman@hotmail.com
0705-42 87 34
Johan Karlsson Ledamot johan.karlsson@lindab.se
0
703-31 33 98
Leif Owaldius Ledamot owaldius@gmail.com
0706-47 97 88
Johannes Persson Ledamot

johannes@whitemedia.se
0705-69 15 60