Organisation

– klubbens uppbyggnad

Båstad Golfklubb är en ideell förening som bedriver idrottslig verksamhet.

Av ekonomiska och praktiska skäl ägs, förvaltas och drivs golfanläggningen av bolaget Båstad Golfklubb Fastighets AB, som ägs av Båstad Golfklubb och dess medlemmar.

Styrelsen i Båstad Golfklubb Fastighets AB väljs på årsstämman. Då Båstad Golfklubb äger aktier i Båstad Golfklubb Fastighets AB ska årsmötet årligen utse bolagsstämmoombudsman. Förutom aktieägande medlemmar företräder det av årsmötet valde stämmoombudsmannen Båstad Golfklubbs ägda aktier och för i denna egenskap klubbens talan i enlighet med beslut på årsmöte.

Styrelsen i Båstad Golfklubb och Båstad GK Fastighets AB ska vara identisk och ha samma ordförande.

Klubbchefen i Båstad Golfklubb och VD i Båstad GK Fastighets AB ska vara samma person.

Personal

Jörgen Kjellgren
Klubbchef/VD

0431-783 74
klubbchef@bgk.se

Annica Lovén
Kanslist

0431-783 76
annica@bgk.se

Fredrik Nicander
Kanslist

0431-783 72
fredrik@bgk.se

David Bernvetter
Säsongsanställd

0431-783 70
kansli@bgk.se

Amanda Karlsson
Säsongsanställd

0431-783 70
kansli@bgk.se

Personal

Anders Svensson
Banchef

0431-783 77
verkstad@bgk.se

Andreas Svensson Runemo
Greenkeeper

Anders Hellberg
Greenkeeper

Adam Kullenberg
Greenkeeper

Thomas Zweigel
Greenkeeper / Mekaniker

Jan-Erik Jansson
Greenkeeper

Samuel Rosenberg
Greenkeeper

Bo Mattelin
Greenkeeper

Jan Lindvall
Greenkeeper – säsong

Anton Runemo
Greenkeeper – säsong

Hampus Runemo
Greenkeeper – säsong

Sebastian Condé
Greenkeeper – säsong

Benjamin Larsson
Greenkeeper – säsong

Personal

Håkan Svensson
Head Pro

0431-783 75
hakan.svensson@pgasweden.golf

Stefan Condé
Pro/Shopansvarig

0431-783 75
stefan@bgk.se

Johan Hellberg
Ass. Pro

0431-783 75
johan@bgk.se

Johannes Persson
Shop/Greenkeeper

0431-783 75
johannes@bgk.se

Anette Nillson
Shop

0431-783 75
shop@bgk.se

Christina Larsson
Shop

0431-783 75
shop@bgk.se

Julia Condé
Shop

0431-783 75
shop@bgk.se

Maja Bakkland
Shop

0431-783 75
shop@bgk.se

Personal

Jonas Leonartsson
Fastighetsansvarig

0431-783 70
jonas@bgk.se

Lena Hermansson
Lokalvårdare

0431-783 70

Amanda Skraburski
Lokalvårdare – helg

0431-783 70

Styrelse

Sven-Erik Milton
Ordförande

styrelse@bgk.se

Mikael Eriksson
Vice Ordförande

Cecilia Florén
Sekreterare

Peder Kruse
Ledamot

Anette Olsson
Ledamot

Maria Svensson
Ledamot

Charlotte Lindesvärd
Ledamot

Walter Bauge
Ledamot

Valberedning

Fredrik Liedholm
Ordförande

liedholm@hotmail.com

Fredrik Nyquist
Ledamot

Eva Örth
Ledamot

Johanna Hemborg
Ledamot

Fredrik Holm
Ledamot