Ombyggnad Nya Banan 2016

Efter den lyckade renoveringen av greenområdet på hål 6 Nya Banan är det nu dags att ta nästa steg.

Efter den lyckade renoveringen av greenområdet på hål 6 Nya Banan är det nu dags att ta nästa steg.

Den 2 september påbörjar vi ombyggnaden av greenområdena på hål 2 och 3. Detta följer det som fastlagts i klubbens långsiktiga verksamhetsplan 2016-2020.

Projektet genomförs i fyra olika faser och vår avsikt är att försöka påverka spelet på Nya Banan så lite som möjligt. Det kommer tyvärr bli så att allteftersom projektet fortskrider så kommer vi att både stänga nuvarande hål 2 och 3:s greener och då spela mot provisoriska greener återstoden av 2016.

En grov tidsplan över de olika faserna och hur det påverkar spelet ser ni nedan.

Fas 1: Pågår mellan den 2-13 september. Ett nytt greenområde till hål 2 byggs. Spelet kan fortgå på ett i stort sett normalt sätt på hål 2, och på hål 3 kommer spelet att ske från provisoriska utslagsplatser till det ordinarie greenområdet.

Fas 2: Pågår mellan 14-27 september. Nya Banan är inte längre handicapgrundande. Greenområdet på hål 3 stängs och spel sker mot en provisorisk green fram till 25/9. Spel kan fortsatt ske mot hål 2:s ordinarie greenområde. Greenområdet på hål 3 byggs om och greengräset från hål 3 flyttas till det nya greenområdet på hål 2.

Fas 3: Pågår mellan den 28 september-12 oktober. Greenområdet på hål 2 stängs och spel sker mot en provisorisk green återstoden av året. Greengräset på hål 2 flyttas till greenområdet på hål 3. Nya utslagsplatser byggs till hål 3. Hål 3 är helt stängd och banan spelas med endast 17 hål.

Fas 4: Pågår mellan den 13-30 oktober. Igenläggning av fairwaybunkrar på hål 2 samt byggnation av nya fairwaybunkrar och onduleringar längs högra sidan av hål 2:s fairway. Eventuell renovering av vissa utslagsplatser på hål 2. Hål 1-9 är helt avstängda resten av säsongen.

Vi ber samtliga medlemmar och gäster att respektera dessa arbeten och vi kommer att göra allt för att detta ska påverka spelet och upplevelsen så lite som möjligt.

Beskrivning av förändringar på hål 2 och 3

Hål 2

 • Utslagsplatserna flyttas så nära Out of Bounds gränsen som möjligt. Detta ger en bättre spelvinkel och ökad säkerhet för utslag mot 8:e tee och 7:e green. Hålet kommer att spelas något kortare jämfört med idag.
 • Samtliga fyra nuvarande fairwaybunkrar läggs igen. För att förhindra att bra utslag mitt i fairway inte ska rulla Out of Bounds kommer mindre kullar och onduleringar att skapas längs den högra sidan.
 • De befintliga planteringarna av alträd kommer att behållas. Möjligen måste någon al flyttas något. Fairway kommer att breddas på den högra sidan.
 • En ny green på ca 600 m² anläggs i höjd med nuvarande tee 43 på hål 3. Hela greenytan kommer att vara synlig från minst 150 meter och närmare green.
 • Befintlig green på hål 2 försvinner och de tre greenbunkrarna läggs igen. Området kommer att bli del av det nya teeområdet till hål 3.

Hål 3

 • Nya utslagsplatser byggs på nuvarande greenområde 2. Hålet kommer att spelas allt mellan 110-170 meter från 4 eller 5 nya utslagsplatser.
 • Samtliga nuvarande greenbunkrar läggs igen.
 • Centrum av green flyttas avsevärt åt höger i spelriktningen vilket gör att den vänstra delen av nuvarande green kommer att tas bort.
 • För att möjliggöra den nya spelriktningen kommer 4-5 träd att flyttas.
 • Hela greenytan kommer att sänkas mellan 1,0-1,5 meter. Detta innebär att i stort sett hela greenytan kommer att ses från samtliga utslagsplatser. Upplevelsen blir att greenen ligger lite som i en gryta.
 • Två nya greenbunkrar anläggs.