Uthyrningslista spelrätt

Medlem med aktieinnehav har möjlighet att hyra ut sin spelrätt till en annan person under kalenderåret. 
Klicka här för att komma till Policy uthyrning och hyra av spelrätt.

På uthyrningssidan tas kontaktuppgifterna bort två år efter publiceringsdatum. Ny registrering krävs för att återinföras på listan.

UTHYRARE

     
NAMN TELEFON E-POST PUBLICERAD
Christina Tillman 0733 10 60 00 christina@stocksundet.com 2018-04-03
Charlotte Aurelius 0705-14 51 25 charlotte_aurelius@hotmail.com  2018-03-14
Malin Lindholm +44 74 55 18 06 99 malinslindholm@gmail.com 2018-02-21
Johan Ander 0705-17 11 61 johan.ander@skf.com 2018-02-13
Karin Abelin 0431-713 91 karin.abelin@gmail.com 2018-02-08
Axel Sundberg 0704-38 89 26 martinsundberg61@gmail.com 2018-02-01
Sophie Hagströmer 0701-89 62 11 sophie.hagstromer@gmail.com 2018-01-31
Martin Martinsson 0735-07 18 12 martin.martinsson@seb.se 2017-08-02
Jonas Kullman 0736- 63 55 24 jonasprivat@kullman.se 2017-04-04
Jonas Häggqvist +421905940150 jonas.haeggkvist@gmail.com 2017-02-13

ÖNSKAR HYRA

     
Knut Slettengren 0705-52 24 56 info@sabyholmsgard.se 2018-04-20
Rikard Hjelm 0733-55 61 11 rikard.hjelm@gmail.com 2018-04-11
Jonas Blanck 0707-47 31 02  jonas@blanck.hk 2018-04-01
Göran Fosse 0705-91 34 80 Goran.fosse@hotmail.com 2018-02-09
Fredrik Trolle 0708-49 49 13 fredrik.trolle@ulve.se 2018-01-24
Lena Trolle 0708-49 49 13 fredrik.trolle@ulve.se 2018-01-24
Håkan Skoglund 0703-40 10 17 hakan.skoglund@dibb.se 2018-01-22
Annmargreth Johansson 0705-90 65 96 annmargreth.johansson@gmail.com 2017-11-07
Agneta Ankarcrona 0737-08 40 40 agneta.ankarcrona@gmail.com 2017-08-01
Peter Johansson 0738-66 13 25 peter.b.johansson@nordea.com 2017-05-10
Yvonne Ahlström 0733-86 04 25 yvonne.ahlstrom@telia.com 2017-02-14
Patrik Wigton 0709-23 00 53 patrik@brandcap.se 2016-07-04

 

För att anmäla ditt intresse att hyra eller hyra ut, fyll i formuläret nedan eller kontakta receptionen på 0431-783 70.