Information om aktieinnehav

Seniorer som är A- och B-medlemmar och som äger aktie i Båstad GK Fastighets AB  ska vid utträde ur golfklubben eller vid övergång till passivt medlemskap sälja sin aktie.

Utträdet anmäls skriftligen genom blankett (se till höger).
Enligt Bolagsordningen §11 ska aktien hembjudas i första hand till kön (för närvarande ej befintlig) och i andra hand till Båstad Golfklubb. Om aktien fortfarande är osåld efter detta, får du som ägare fritt förfoga över din aktie och sälja den till marknadsvärde. Klubbens kansli hjälper dig med kontakter till eventuella köpare. Meddela kansliet om du vill stå med på hemsidans säljlista.
När säljare och köpare har kommit överrens ska en avräkningsnota fyllas i och lämnas till kansliet i original.
Då aktie bytt ägare är du som tidigare ägare omedelbart skild från medlemskapet förutsatt att det inte finns några oreglerade ekonomiska mellanhavanden till klubben. Så länge du står som ägare till aktien är du bunden att betala årsavgift.

Förändring av medlemskapstyp

Medlemskapsförändringar (byte av medlemskategori och utträde för juniorer) ska göras senast 1 december 2016 inför säsongen 2017. Efter detta datum accepteras inga förändringar av medlemskategori.
Senior som äger aktie måste först sälja sin aktie innan utträde/övergång till passivt medlemskap kan göras.

Årsfakturan (medlemsavgift och spelrättsavgift) skickas ut från klubben i början av januari med 30 dagars betaldatum.