Tävlingsbestämmelser 2017

ANMÄLNINGAR

Anmälan sker:
• via golfterminalen i receptionen.
• på ”Min Golf” (svenskgolf.se).
• till receptionen över disk eller via telefon.

Anmälan till samtliga tävlingar kan ske tidigast 15 februari, om inget annat anges.
Anmälningstiden utgår alltid kl. 12.00 två dagar före tävlingsdag, om inget annat anges.
Efteranmälan godtas i mån av plats.
Startlistor finns under ”Min Golf” på svenskgolf.se, på Båstad Golfklubbs hemsida samt på anslagstavlan i receptionen senast kl. 12.00 dagen före tävling.

AVGIFTER
Startavgifter om inget annat anges:
Singeltävling 80 kr
Stigbertils 60 kr
Damtävling 60 kr
Partävling 160 kr/par
Lagtävling 240 kr/lag

Greenfeespelare betalar 300 kr i greenfee samt startavgift om inget annat anges.

GOLFBIL - LÄKARINTYG
Under tävling krävs att läkarintyg uppvisas för att få köra golfbil. Detta ska göras i samband med att startavgiften betalas i receptionen.

HANDICAP
Det är spelarens skyldighet att aktuell exakt hcp finns registrerad i Svenska Golfförbundets gemensamma databas. Du kan ändra din aktuella hcp med hjälp av terminalen i receptionen eller på svenskgolf.se. (Vid deltagande i tävling uppdateras din hcp automatiskt.) För att ta emot pris i våra tävlingar krävs att man har EGA:s Exakt Tävlingshandicap, ETH (gäller samtliga tävlingar, även matchspel).

PRISER
Priser ska hämtas personligen eller av ombud. Ombudet ska vara föranmält till tävlingsledningen. Ombud som inte är anmälda godtas inte vid prisutdelningen. Priser som inte avhämtas tillfaller i första hand nästa man/kvinna i prislistan och i andra hand receptionen.

REGLER
SGF:s Regler för Golfspel 2016- och Båstad GK:s lokala regler gäller vid tävling. Ev. tillfälliga lokala regler delas ut på tävlingsdagen.

SPEL
Start är kl. 08.00 om inget annat anges. I tävlingar utan juniorklass ska junior under 16 år spela i parti med senior om möjligt. Vid olottade tävlingar krävs att minst 1 spelare i bollen ska vara 16 år eller äldre. Handicapgräns är 36,0 om inget annat anges.

Maxantalet startande vid kanonstart är:
Singeltävling 96 stycken
Greensome, Foursome 81 par
Bästboll, 2-mannalag Scramble 64 par
Vid fler deltagare än ovan angivna max gäller löpande start.

Klassindelning om inget annat anges är:
A 0-11,4
B 11,5-18,4
C 18,5-36,0
D 37-54 när sådan finns.

TEE
Om inget annat anges gäller valfri slopad tee. Detta innebär att på Gamla Banan kan herrar välja vit, gul, blå och röd. Damer kan välja gul, blå, röd och orange. På Nya Banan kan herrar välja 61, 57, 54, 50, 46 och damer kan välja 54, 50, 46 och 43.

UTEBLIVEN START
Vid uteblivande från tävling debiteras dubbel startavgift om inte giltigt skäl finns, såsom sjukdom/skada. Sjukdom/skada ska rapporteras till tävlingsledningen på telefon 0431-783 71 senast 1 timme före start.

ÖVRIGT
GB= Gamla Banan
NB= Nya Banan

Vid tävlingar öppnar restaurang och golfshop senast 30 minuter före första start.
Det är inte tillåtet att inta alkohol i samband med tävlingsspel.
Hundar får inte medtas vid tävlingsspel.

Ansvariga för tävlingsverksamheten förbehåller sig rätten att ändra i tävlingsprogrammet samt att begränsa antalet startande i en tävling.

Vid utbytestävling med Torekovs GK och Åkagårdens GK deltar gäster därifrån utan att betala greenfee. Anmälan till dessa tävlingar sker direkt till arrangerande klubb eller på ”Min Golf” på svenskgolf.se.

TÄVLINGSANSVARIGA
Jörgen Kjellgren, Annica Lovén och Fredrik Nicander.

Telefon reception 0431-783 70
Telefon tävlingsledning 0431-783 71