Handlingar inför årsmötet 28 april

Samtliga årsmöteshandlingar finns publicerade på hemsida, den del som kräver inloggning för medlemmar.
Handlingarna kan också avhämtas i receptionen och kommer att finnas i en begränsad upplaga på årsmötet.

Kallelse med föredragningslista, ekonomisk redovisning och den långsiktiga verksamhetsplanen har tillsänts alla medlemmar (en per hushåll) med post den 23 mars.

Årsmöte och årsstämma avhålls den 28 april i Kongresshallen på Hotell Skansen med start 10.00.

 

Kommentarer