Prova på golf - för dig mellan 6-12 år

Så här blir du medlem i Båstad GK genom vårt Prova På medlemskap.

År 1
Du medverkar på en Prova På Dag på Båstad GK. (Kick-off på våren.)
Du får möjlighet att träna i grupp under året (avgiftsfritt).
Du får spela fritt på Båstad GK tillsammans med en fadder (erfaren golfare med hcp 36 eller lägre).
Du är mellan 6-12 år.
Du bor i Båstad Kommun.

År 2
Du får fortsätta som Prova På Medlem ett år till, kostnad 500 kr.
Du får möjlighet att träna i grupp efter erlagd träningsavgift.
Du får spela på Båstad GK tillsammans med fadder.
Du kvalificerar dig till ett fullvärdigt medlemskap år 3.

År 3
Du får ett fullvärdigt medlemskap under förutsättning att du kvalificerat dig för detta år 2.

Anmälan Prova på medlemskap